Säsongsinfluensavaccination öppen för alla

2022-01-05 08:00

Nu öppnar vi möjligheten för alla åldersgrupper att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Under säsongen 2020/2021 var intresset för vaccination mot säsongsinfluensan mycket stort i länet och vaccinet räckte inte till alla. I år har regionen därför beställt extra många vaccindoser. Personer i riskgrupp som kan bli allvarligt sjuka har prioriterats för vaccination men nu öppnar vi möjligheten också för övriga åldersgrupper.

– Vi är måna om att alla som vill vaccinera sig ska kunna göra det, säger Hans Boman.

Vaccinet minskar risken att insjukna i influensa och om du ändå blir sjuk minskas risken för allvarlig sjukdom och komplikationer.

Boka tid

Du bokar tid för vaccination via 1177.se eller telefon 0611-80 400.

Vad kostar influensavaccinationen?

Vaccinationen kostar 244 kronor för dig som inte tillhör någon av riskgrupperna nedan.

För dessa är säsongsinfluensavaccinationen kostnadsfri. Det gäller även hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Riskgrupper

Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas sedan tidigare särskilt dig som är 65 år eller äldre eller ingår i en av riskgrupperna för säsongsinfluensa.

Du rekommenderas säsongsinfluensavaccination om du:

• är 65 år eller äldre

• är gravid efter vecka 16

• är kroniskt sjuk i lung- eller hjärtsjukdom, diabetes eller har lever- eller njursvikt

• har ett kraftigt nedsatt immunförsvar eller bor tillsammans med någon som har det.


Tillbaka till toppen