Ökade satsningar på Regionens folkhögskolor

2020-06-16 11:01

Nyligen blev det klart att från och med höstterminen 2020 kommer Regionens tre folkhögskolor, Hola, Ålsta och Örnsköldsvik att kunna erbjuda nya yrkeskurser med hjälp av ökade anslag från regeringen.

En del av regeringens ökade utbildningssatsningar

Regeringar har med anledning av den pågående coronapandemin ökat satsningarna inom utbildningsområdet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna samt för att ge människor möjlighet att vidareutbilda sig eller utbilda sig inom ett nytt yrke.

- Det är ett glädjande besked att vi får möjlighet att ta del av regeringens satsningar på yrkeskurser, då det i tider av ekonomisk kris är oerhört viktigt att människor ges möjlighet till utbildning. Bland annat vårdyrken pekas ut som bristyrken i samhället och vårdutbildningar är önskvärda såväl nationellt som lokalt, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef för Region Västernorrlands folkhögskolor.

Yrkeskurser med fokus på vård och omsorg

Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor kommer att erbjuda en förberedande vårdutbildning, som riktar sig till vuxna som behöver utbilda sig för att återkomma i arbete på grund av varsel och arbetslöshet samt för utlandsfödda som har svenska som andraspråk. Den förberedande vårdutbildningen kommer att ge deltagarna yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen eller personlig assistans samt för att kunna söka vidare till undersköterskeutbildningen.

Hola folkhögskola kommer att erbjuda två yrkeskurser, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör samt Behandlingsassistent grundkurs. Kursen Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör kommer att ges som en distansutbildning med särskilt fokus på studerande boende i Sollefteå/Kramfors/Örnsköldsviks-området. Kursen ges som ett komplement till och i nära samverkan med den utbildning som idag finns på yrkeshögskolan i Sundsvall.  Kursen Behandlingsassistent grundkurs är en kurs med mål att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete, med inriktning på alkohol- och drogberoendebehandling.  Kursen ger baskunskaper för arbete på exempelvis HVB- eller behandlingshem.

Fördjupad information om dessa kurser och hur man söker kurserna kommer inom kort publiceras på:


Tillbaka till toppen