Regionens hus i Härnösand.
Regionens hus i Härnösand.

Omfattande fuktskador i Regionens hus i Härnösand

2021-02-19 11:10

Mätningar genom stickprov och fördjupade undersökningar har visat på stora fukt- och mögelskador i yttre fasaden i Regionens hus i Härnösand. För att komma till rätta med skadorna kommer det att behövas ett omfattande reparationsarbete.

- Problem som läckage genom fönster och fasad har funnits en längre tid, men de undersökningar som nu genomförts visar att skadorna på fastigheten varit mer omfattande än befarat. Därför måste detta åtgärdas så fort som möjligt, både för att säkerställa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare och för att rädda fastigheten på längre sikt, säger Kristiina Kulluvaara, fastighets- och servicedirektör.

Nya fönster, tilläggsisolering och ventilation är exempel på akuta åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med problemen. Byggnaden som stod klar i november 1968 har också behov av ett mer energi- och miljövänligt värmesystem och nya avloppsstammar.

På grund av en ansträngd ekonomi under många år har andra investeringar i främst hälso- och sjukvårdslokaler prioriterats under lång tid, vilket gjort att underhållet av Regionens hus inte kunnat hanteras i den omfattning som varit önskvärt.

Tillfällig flytt av medarbetares arbetsplatser

- Behovet av reparationer är så omfattande att vi räknar med att under en längre period behöva nyttja möjligheten att arbeta på distans och flytta större delen av arbetsplatserna från Regionens hus till andra lediga kontorslokaler som till exempel Närvården i Härnösand, säger Krister Bjermert, administrativ chef.

Fukt- och mögelskadorna som uppstått under en längre tid gör stor skada på byggnaden, men det är inte hälsofarligt för personer att vistas i lokalerna i nuläget enligt Region Västernorrlands företagshälsovård, Regionhälsan.

Regionfullmäktige beslutar om åtgärder

Nu undersöks olika alternativ när det gäller reparationer och eventuella ombyggnationer och regionfullmäktige kommer sedan att få ta ställning till finansieringen av insatserna som behöver göras i Regionens hus i Härnösand.

- När politikerna har fattat beslut räknar vi med att kunna starta reparationerna inom några månader, förhoppningsvis redan till sommaren. I dag är det svårt att exakt uppskatta hur lång tid de nödvändiga åtgärderna kommer att ta, men vi får nog räkna med minst ett år på grund av det omfattande behovet, säger Kristiina Kulluvaara.


Tillbaka till toppen