Sollefteå sjukhus
Patienter från Jämtland Härjedalen ska opereras i Sollefteå

Öronoperationer i Sollefteå ska ge patienter snabbare vård

2019-07-03 14:01

Öronpatienter från Jämtland Härjedalen kommer från och med i höst att opereras vid Sollefteå sjukhus. Överenskommelsen mellan regionerna ska leda till snabbare vård för patienterna och bättre utnyttjande av resurser.

Strax före midsommar undertecknade regionerna det nya avtalet som innebär att en viss typ av öronoperationer av patienter från Region Jämtland Härjedalen kommer att utföras på Sollefteå sjukhus. För Region Västernorrlands egna öronpatienter kommer samarbetet inte att medföra några förändringar.

Snabbare vård

Samarbetet har initierats inom Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, och är en del av ett ökat samarbete mellan de fyra norrlänen för att öka tillgängligheten för patienterna.

- Det är jättebra att vi kan göra det här. Vi utnyttjar våra resurser i Sollefteå och Jämtland Härjedalens patienter får vård snabbare, säger Lena Asplund (M), en av Västernorrlands tre ledamöter i Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF.

Arbetsformer och avtal har tagits fram tillsammans med berörda verksamhetschefer.

Samarbete mellan regionerna

Region Jämtland Härjedalen tar med egen öronläkare och operationssjuksköterska. Sollefteå sjukhus står för lokaler, övrig operationspersonal och omvårdnad av patienten i anslutning till operationen som är en dagvårdsverksamhet.

Ömsesidigt lärande

Lena Carlsson, tillförordnad sjukhusdirektör i Region Västernorrland, tror att samarbetet kan få många positiva effekter också för personalen.

- Genom att ta del av deras kompetens inom öronkirurgi bygger vi upp en kunskap hos oss vilket i sin tur minskar vår sårbarhet. Och samtidigt får de ta del av hur vi jobbar. Det blir ett ömsesidigt lärande, säger hon.

Operationerna kommer att sätta igång efter sommaren och samarbetet utvärderas därefter löpande.


Tillbaka till toppen