Karin Sellgren är samordnare av vaccinationsarbetet i Region Västernorrland
Karin Sellgren är samordnare av vaccinationsarbetet i Region Västernorrland

Topp för vaccination av 50-plussare i januari

2021-12-22 14:40

Den sista veckan i januari är det dags för påfyllnadsdosen av vaccinet mot covid-19 för många västernorrlänningar som fyllt 50 år – eftersom det då gått sex månader sedan de fick sin förra dos. Från och med 1 februari kommer föräldrar till barn som fyllt tolv att själva kunna boka sina första två doser på länets vaccinationslokaler.

Region Västernorrland planerar nu för att organisera vaccinationsarbetet på lång sikt. Planen är att så fort som möjligt utöka staben av vaccinatörer.

Just nu ges både dos 1 och 2 på vaccinationsenheterna, men den stora utmaningen är att möta gruppen som ska ta den tredje dosen med rätt tidsintervall. Till de som är under 65 år ska den ges tidigast efter sex månader från förra dosen.

Stängning drabbar inte många

- Vecka 4 får vi en liten topp då 50-plussarna blir aktuella eftersom det gått sex månaders sedan många av dem vaccinerades med dos 2. Men den stora mängden vaccinationer ligger under andra halvan av februari, säger Karin Sellgren, samordnare av vaccinationsarbetet i Region Västernorrland, vid en presskonferens på torsdagen.

Under vecka 52 och 1 kommer vaccinationslokalerna att vara stängda, men det tror inte Karin Sellgren kommer medföra några problem.

- Under just de veckorna är det inte så många som passerar tidsintervallet och därför borde inte heller så många drabbas av stängningen, säger hon.

Barn mellan tolv och femton får fler möjligheter

Just nu omfattar vaccinationerna i Västernorrland i huvudsak påfyllnadsdosen mot covid-19, som i dagsläget erbjuds 60-plussare och vissa särskilt utsatta grupper.

- Under förra veckan avslutade vi också den första vaccinationsomgången i skolorna med undantag för Örnsköldsvik där vaccinationerna pågår även under denna vecka, säger Karin Sellgren.

Ca 66 % av alla barn mellan tolv och femton år har nu fått sin första dos. Skolvaccinationerna för dos 2 kommer starta efter jullovet.

- De elever som missade första vaccinationstillfället har då möjlighet att få sin första dos. Från och med den 1 februari planerar vi öppna möjligheten att boka tid för vaccination av barn på våra ordinarie vaccinationsenheter.

Ny SMS-funktion ska motverka problem

Ett stort problem på vaccinationsenheterna har varit att personer har fått vända utan att bli vaccinerade, eftersom tiden de bokat infaller tidigare än de månader som krävs att det går mellan andra och tredje dosen.

- Vi kommer under dagen aktivera en ny funktion som skickar SMS till de personer som har en bokning av dos 3 som ligger tidigare än gällande dosintervall. SMS:et kommer skickas till det telefonnummer som uppgetts vid bokningen och innehåller en uppmaning om att avboka vaccinationstiden och boka en ny tid på rätt intervall, säger Karin Sellgren.

Anledningen till att det är viktigt att respektera dosintervallet är att Läkemedelsverket godkänt en tredje dos av vaccinen på detta intervall. Detta godkännande styr både hur regionen kan ordinera läkemedlet, det vill säga vaccinet, och det påverkar också Läkemedelsförsäkringens omfattning.

Provtagningen förändras

Efterfrågan på provtagningen har ökat kraftigt efter att de nya provtagningsrekommendationerna trädde i kraft den 29 november. Under vecka 49 togs drygt 8 900 prover. Regionen har skalat upp provtagningskapaciteten i takt med att efterfrågan har ökat och i dag finns lediga provtagningstider på alla orter.

En ny lösning, som just planeras tillsammans med Folkhälsomyndigheten, är att tillhandahålla provtagningskit i lådor på utvalda platser vid hälso- eller vårdcentraler. Provtagningskiten hämtas och man kan göra provet hemma. Det registreras genom att man scannar en QR-kod och uppger sina personuppgifter. Provet lämnas sedan på samma ställe där det hämtades.

- Fördelarna med denna lösning är att man inte behöver boka tid för provtagning. Man kan hämta ett testkit när man har symtom och vill testa sig för Covid-19. Det bör innebära en snabbare testprocess för den enskilde individen, säger Karin Sellgren.


Tillbaka till toppen