Tobias Lindström, kanslichef på Länsstyrelsen och Hans Boman, smittsyddsläkare i Region Västernorrland

Vaccinationen kan rädda julfirandet

2021-12-16 16:45

Ovaccinerade bör inte gå på fester i jul eller ha nära kontakt med personer som är i riskgrupp eller har fyllt 70 år. Medan den som är vaccinerad kan fira jul med sina nära och kära – förutsatt att personen är fullt frisk. Det var smittskyddsläkarens budskap vid dagens presskonferens.

- Viktigast är att se till att vaccinera sig om man inte redan tagit de doser man borde ha tagit. Om man får symptom ska man stanna hemma från arbete, skola och aktiviteter och testa sig, Även de som bor med en person som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma och testa sig, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Testa sig vid inresa i landet

På torsdagen deltog Hans Boman i en presskonferens som regionen höll tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland.

- Sista månaden har vi haft en snabbt ökande smittspridning i länet men förra veckan minskade ökningstakten något och vi har än så länge inte hittat några fall av omikron-varianten, säger Hans Boman.

Han poängterar även ett nytt direktiv som presenterades på regeringens presskonferens på torsdagen.

- Om man varit utomlands, även i de nordiska länderna, måste man testa sig vid inresa i Sverige. Det krävs dessutom covidbevis för utländska medborgare.

Arbeta hemma

Kanslichef Tobias Lindberg var Länsstyrelsens representant vid presskonferensen. Han berättade om Länsstyrelsens roll för att förebygga konsekvenserna av pandemin. Genom den utökade provtagningen och smittspridningen ser han hur situationen återigen kan försvåras för länets företag och verksamheter.

- En utmaning för många verksamheter kan bli att klara bemanningen. Det är därför viktigt att följa de nationella rekommendationerna om att bland annat arbeta hemifrån i viss utsträckning när arbetet tillåter, säger han.

Hjälpas åt

Länsstyrelsen har administrerat flera ekonomiska stöd under pandemin, som omsättningsstöd och hyresstöd för verksamheter som drabbats särskilt hårt.

- Det har medfört att vi kunnat dela ut 63 miljoner kronor i omsättningsstöd till 495 företag i Västernorrland och Jämtland mellan november 2020 och november 2021. Vi har även delat ut nästan 30 miljoner kronor i stöd för sänkta hyror i utsatta branscher i länet under pandemins tre stödomgångar, säger Tobias Lindberg.

Framåt betonar han vikten av fortsatt samarbete mellan länets olika samhällsaktörer.

- Jag vill påstå att vi har goda förutsättningar att lindra konsekvenserna av pandemin, men det bygger på att vi hjälpts åt, myndigheter, företag, ideella organisationer och alla som bor i Västernorrland.

 


Tillbaka till toppen