Fler få möjlighet att vaccinera sig inom den närmaste tiden

Fem månader mellan vaccindoserna

2022-01-13 15:56

Nu kan påfyllnadsdosen av vaccinet mot covid-19 bokas in fem månader efter den andra dosen för alla som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten har beslutat att förkorta tidsintervallet mellan doserna för att fler ska kunna vaccineras tidigare.

På onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen till regionerna är att ändra tidsintervallet mellan andra och tredje dosen av vaccinet mot covid-19.

Därmed erbjuder Region Västernorrland påfyllnadsdosen när det gått minst fem månader efter det andra vaccinationstillfället i stället för sex månader, vilket tidigare gällde för personer under 65 år. 

- Vi ser att smittspridningen ökar kraftigt och det är en stor fördel att så många som möjligt kan vaccinera sig så snabbt som möjligt. Vi uppmanar alla att även ta en tredje dos när det är möjligt, säger Hans Boman smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Fler bör ta en dos till

Skyddseffekten av varje vaccindos avtar med tiden, samtidigt som smittspridningen av omikronvarianten av coronaviruset driver smittan framåt i mycket hög takt.

- I nuläget har vi tyvärr noterat att en något mindre andel av befolkningen har tagit påfyllnadsdosen då den börjat erbjudas än som tog andra dosen, säger Hans Boman.

Han påpekar att det inte bara är för sin egen del som var och en behöver bli vaccinerad och ta samtliga rekommenderade doser, utan även för att minska pandemins påverkan i samhället.

- Vaccinationerna ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19, även när det gäller omikron-varianten. Vaccinet minskar också risken att smittan förs vidare. En stor spridning av covid-19 kommer att öka belastningen på hälso- och sjukvården och bidrar också till personalbortfall inom många viktiga samhällssektorer, säger Hans Boman.

Öppet på kvällar och helger

Just nu finns det lediga vaccinationstider på många vaccinationsenheter från och med vecka 3. Fler vaccinationstider läggs ut löpande.

- Vi räknar med ett ökat tryck på tiderna nu när tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 har minskat, men vi har fortfarande lediga tider. Vi försöker öka vaccinationstakten genom kvälls- och helgöppet, säger Karin Sellgren, samordnare för vaccinationsarbetet i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen