Patienter kan felaktigt ha fått betala för covidvård

2021-10-29 17:19

Patienter som undersökts, vårdats och behandlats för covid-19 i Västernorrland kan felaktigt ha fått betala för sin vård. Covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom och undersökning, vård och behandling av covid-19 ska enligt smittskyddslagen vara kostnadsfri för patienten.

Regionen arbetar just nu med att få klarhet i vilka och hur många patienter som kan ha drabbats för att kunna säkerställa att eventuellt felaktigt uttagna avgifter återbetalas. Hittills har cirka 1 100 fall konstaterats men det kan röra sig om fler.

- Vi arbetar med att reda ut vilka som drabbats så att de kan få sina pengar tillbaka. Samtidigt tittar vi också på varför felet uppstått så att det inte ska hända igen, säger Dick Rytterdahl, ekonomidirektör, Region Västernorrland.

Kontakta oss

Om du vårdats för covid-19 inom Region Västernorrland och fått betala för din vård ber vi dig kontakta oss via covidfakturor@rvn.se så att vi kan se till att eventuellt felaktiga avgifter kan återbetalas.


Tillbaka till toppen