Psykisk ohälsa och alkohol - ett av ämnena under årets psykiatrivecka i Västernorrland

2021-11-02 10:00

Alkohol och psykisk ohälsa hänger ihop på många sätt, och ibland är det svårt att veta vad som är vad. Det finns studier som visar att alkoholproblem kan leda till psykisk ohälsa men också att psykisk ohälsa kan leda till alkoholproblem.

- Alkoholen är lömsk på många vis. Dricker du för länge riskerar du att bli deprimerad. Det kan bli så att du bara kan känna glädje eller bara har initiativkraft när du har druckit, säger Björn Olsson, enhetschef vid Psykiatriska avdelning 7 i Sundsvall.

Större utsatthet för beroende

Många använder alkohol som medicin för att försöka stressa ner eller dämpa känslor av ångest, sorg eller depression. Det kan kännas som att ruset lindrar, men lindringen är bedräglig.

Tvärtemot vad man tror så gör alkoholen istället skada på flera sätt, och regelbundet alkoholintag skapar obalans bland signalsubstanserna i hjärnan, försämrar sömnen, gör oss mer stresskänsliga och försämrar vårt psykiska mående.

Det är också så att du har en större benägenhet att fastna i beroende om du lider av psykisk ohälsa.

- Du är mer utsatt för att bli beroende om du har en samtidig psykisk sjukdom. Förekomsten av alkoholberoende är mycket större i vissa diagnosgrupper, säger Björn Olsson.

Undvik ond spiral av alkohol och psykisk ohälsa

  • Undvik att dricka när du mår dåligt. Att dämpa känslorna kan fungera för stunden – men slår tillbaka efteråt.
  • Prata om det som tynger. Ta för vana att prata med nära och kära när du känner dig ledsen eller låg. Ju mindre du håller inom dig desto bättre.
  • Var försiktig. Finns alkoholberoende eller depression i familjen bör du vara extra försiktig med din alkoholkonsumtion, båda är till viss del ärftliga.
  • Sök hjälp i tid. Om du upplever att du har ett beroende eller mår dåligt psykisk, sök professionell hjälp. Det finns många behandlingsmetoder som är effektiva.

Prata med någon

1177.se

Här hittar du mer information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

MIND

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. På Minds webbplats hittar du Självmordslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen samt ett samtalsforum.

Alkohollinjen

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Läs mer på iq.se

Psykiatriveckan i Västernorrland

Vecka 45 är det fokus på psykisk hälsa i Västernorrland. Du kan delta på fysiska eller digitala föreläsningar,

Psykiatriveckan i Västernorrland.


Tillbaka till toppen