Regeringens stödpaket till kulturen

2020-04-27 14:23

Regeringen presenterade i fredags principerna för fördelningen av det nationella krisstödet på 500 miljoner kronor till kulturområdet med anledning av covid-19. Kulturaktörer kan ansöka om pengar genom följande institutioner:


Webbinarier för att höra mer

Kulturrådet ordnar webbsända informationspass där du kan höra mer om stödet:


Förordningen som styr bidragsfördelningen säger bland annat att stöd inte får lämnas till arrangörer eller andra aktörer som tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet eller förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Vid frågor – kontakta:
Maria Oldenmark, kulturchef
maria.oldenmark@rvn.se
0611-802 63


Tillbaka till toppen