Region Västernorrland återgår till stabsläge

2021-06-21 16:17

Antalet personer i behov av sjukhusvård på grund av covid-19 fortsätter att minska i Västernorrland. Därför väljer nu Region Västernorrland att återgå från förstärkningsläge till stabsläge.

I flera veckor har antalet personer som vårdas för covid-19 på länets sjukhus minskat i Västernorrland.

- Belastningen på hälso- och sjukvården med anledning av covid-19 har minskat, men vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att skala upp covid-vården igen om det skulle behövas, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Stabsläge är den första nivån ovanför normalt beredskapsläge inom regionen och innebär ett stand-by-läge. Nästa nivå av förhöjd beredskap är förstärkningsläge och den högsta nivån är katastrofläge. I augusti kommer en ny bedömning av läget och behovet av förhöjd beredskap att göras.

Fortsatt viktigt att följa de nationella råden

Även om spridningen av covid-19 minskat i Västernorrland finns det fortfarande en del orosmoln, som till exempel den nya virusvarianten som kallas delta. Varianten upptäcktes först i Indien och har nu fått global spridning. I Sverige har 126 fall av deltavarianten bekräftats hittills.

- Det är fortfarande viktigt att vi följer alla nationella råd och rekommendationer så att vi inte får en ökad smittspridning i Västernorrland igen, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare.

Försiktighetsåtgärder kvarstår inom vården

Besöksförbudet kvarstår på länets sjukhus och enbart vid särskilda situationer (till exempel när barn ska få vård, vid förlossning och vid vård i livets slutskede) får medföljande vara med. Rekommendationen om munskydd vid vårdbesök kvarstår också.

- Det här är försiktighetsåtgärder för att skydda våra patienter och förebygga smittspridning. Vi behöver fortsatt vara extra försiktiga inom vård och omsorg där många sköra personer finns, säger Kurt Pettersson.


Tillbaka till toppen