På bilden syns från vänster Johanna Repo, infektionsläkare, Malin, infektionssjuksköterska, Malin Lindell, forskningssjuksköterska, kliniskt forskningscentrum, Johan Styrke, urolog, Beatrice Backman Lönn, studiekoordinator, Kliniskt forskningscentrum och Mattias, infektionssjuksköterska.

Region Västernorrland deltar i studie om behandling av Covid-19

2020-07-15 10:46

Infektionskliniken i Sundsvall ska delta i en läkemedelsstudie om behandling av Covid-19. Det blev klart i dagarna sedan Läkemedelsverket godkänt studien. Studien kommer att titta på möjligheten att behandla Covid-19 med hjälp av ett hormonbaserat läkemedel som idag används för behandling av prostatacancer.

Det känns bra att få möjlighet att vara med och bidra till den här studien. Eftersom vi hittills inte haft så många behandlingsalternativ så är det positivt att kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom fältet, säger Johanna Repo, infektionsläkare.

Män insjuknar i högre utsträckning än kvinnor och barn i Covid-19. Men studier från Italien och New York visar att prostatacancerpatienter med hormonell behandling har lägre risk att insjukna i Covid-19 jämför med övriga prostatacancerpatienter. En teori är att den hormonbehandling som används skyddar lungvävnaden från att angripas.

– Enzalutamid är ett preparat som hämmar de proteiner som hjälper coronavirus att passera lungcellernas cellmembran och det finns goda förhoppningar om att behandlingen ska bidra till en lindrigare sjukdomsbild, säger Johan Styrke, urolog och forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

Region Västernorrland kommer att delta i studien tillsammans med Göteborg, Malmö och Jönköping till att börja med och fler orter står i startgroparna. Region Västernorrlands del av studien kommer att drivas i samverkan mellan infektionskliniken i Sundsvall och kliniskt forskningscentrum (KFC).

Under studien kommer man att undersöka skillnaden i sjukdomsförlopp mellan patienter som får vanlig behandling och patienter som dessutom får enzalutamid i fem dagar.

Patienter som kan vara aktuella för studien och som kommer att få information om den är kvinnor och män över 50 år som läggs in på vårdavdelning med bekräftad Covid-19-infektion. Av de som väljer att delta kommer två tredjedelar att lottas till att få läkemedlet och en tredjedel till en kontrollgrupp. Totalt i Sverige kommer 600 patienter att ingå i studien och preliminära resultat väntas komma inom cirka ett år.

Vad innebär studien för oss i Västernorrland?

– För Region Västernorrland innebär studien ett kvitto på att vi har byggt upp en god forskningsinfrastruktur och anses vara en pålitlig samarbetspartner inom läkemedelsprövningar. För invånarna är det positivt att ha en infektionsklinik som är på tå och arbetar hårt för att kunna erbjuda nya behandlingsalternativ, säger Johan Styrke.

Docenterna Karin Welén och Andreas Josefsson som till vardags driver studier om urologisk cancer i Göteborg och Umeå är huvudansvariga för studiens genomförande nationellt.


Tillbaka till toppen