Åsa Bellander, regiondirektör.
Åsa Bellander, regiondirektör.

Region Västernorrland går upp i stabsläge

2022-04-29 14:28

Region Västernorrland går upp i stabsläge med anledning av det ansträngda läget inom vården.

- Vi har en mycket svår situation när det gäller bemanningen inom vården. Vi behöver jobba både kort- och långsiktigt för att säkra att vi kan bedriva den vård som behövs, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Samordning av resurser

I samband med att regionen går upp i stabsläge aktiveras också en speciell krisledning, regional särskild sjukvårdsledning.

- Det möjliggör en snabbare samordning och att vi tillsammans kan titta på behov och lösningar ur ett regionperspektiv, säger Åsa Bellander.

Ansträngt läge under en längre period

Läget inom hälso- och sjukvården har varit ansträngt under en längre tid och bemanningsproblematiken beräknas bli extra påtaglig under sommarperioden.

- Det är alltid en utmaning att få ihop bemanningen under sommarmånaderna, men i år har vi ett väldigt allvarligt läge där vi tillsammans måste göra allt vi kan för att säkra att våra invånare får den vård som de måste kunna få, säger Åsa Bellander.

Omfördelning av resurser och extra ersättning

Riskanalyser är gjorda och flera beslut är redan tagna för att förbättra bemanningen inom vården på kort och lite längre sikt, men under sommaren kommer vårdresurser att behöva fördelas om och en del planerad vård skjutas upp.

- Vi arbetar intensivt för att säkra att vi kan bedriva den vård som behövs även under sommaren, utifrån de resurser som vi har tillgång till, men vi vet redan nu att en del planerad vård kommer att behöva skjutas upp, säger Åsa Bellander.

Prioriteringar och samverkan

Regionala särskilda sjukvårdsledningen kommer bland annat att identifiera vilken vård som måste prioriteras, hur vårdpersonal kan omfördelas, vilken vård som kan utföras av andra vårdaktörer och vilken planerad vård som måste skjutas upp.


Tillbaka till toppen