Region Västernorrland lanserar satsning på sommarjobb inom turism och för unga entreprenörer

2021-05-20 15:05

I samarbete med Destination Sundsvall, Höga Kusten Destinationsutveckling samt Technichus har Region Västernorrland möjliggjort en pilotsatsning på ferieungdomar sommaren 2021. Satsningen går ut på att Höga Kusten Destinationsutveckling är arbetsgivare för ferieungdomar i Ångermanlands kommuner, Timrå kommun för ferieungdomar i Medelpads kommuner och Technichus för sommarlovsentreprenörer i hela länet.

Bakgrunden till satsningen är att pandemin gör det svårt för Region Västernorrland som arbetsgivare att erbjuda yrkespraktikplatser och handledare för ferieungdomar mellan 15–17 år i sina verksamheter. Därför startades en process med att hitta andra lösningar för att kunna ge ungdomar chans till sysselsättning under sommaren. Kunskapen om att kommunerna upplever ett ökat söktryck med ungdomar som söker sommarjobb gjorde att dialog initierades med olika aktörer.

- Vi är glada att vi kan erbjuda den här satsningen på ferieungdomar. Det har möjliggjorts genom ett bra samarbete internt inom Region Västernorrland samt med externa aktörer. Jag tror att vi kan inspirera framtidens generationer till jobb i en framtidsnäring, som turistbranschen är, eller att vilja driva eget företag i framtiden genom detta, säger Ewa Strömsten, HR-direktör, Region Västernorrland.

I linje med regionala utvecklingsstrategin

Intiativet, som finansieras via Region Västernorrlands medel för ferieungdomar, går helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin som tagits fram gemensamt i Västernorrland.

- Vi vill att hela Västernorrland ska växa och våra ungdomar är en viktig del i ett framgångsrikt län. Att kunna utveckla samverkan med civilsamhället och länets företag för att tillsammans lyfta och stärka ungdomarna är en riktig win-win, säger Sara Nylund (S) ordförande i personalpolitiskt- och allmänna utskottet.

Destination Sundsvall kommer nu genom Timrå kommun att erbjuda ett antal ungdomar i länets södra delar sommarjobb 2021.

- Erfarenheterna från förra sommaren visar att behovet verkligen är stort och därför är det mycket bra att vi kan vara med i den här satsningen på ferieungdomar i Timrå kommun, för länets södra delar. Besöksnäringen är, precis som många andra branscher, påverkad av pandemin. I vissa fall har man svårt att själva rekrytera värdar till friluftsområden, besöksmål och andra platser med många besökare. Det arbetet kan vi nu hjälpa till med, säger Fredrik Eriksson, näringslivsutvecklare Timrå kommun.

Årets insats på att stimulera ungdomar att jobba inom besöksnäringen och till entreprenörskap bidrar till sysselsättning för nästan 120 ferieungdomar plus handledartjänster. Satsningen ses som en pilot och kommer att utvärderas inför framtida satsningar.

För mer information, kontakta:

Ewa Strömsten, HR-direktör

Telefon: 0611-80193

E-post: eva.stromsten@rvn.se

Olle Lidgren, näringslivstrateg

Telefon: 073-270 45 58

E-post: olle.lidgren@rvn.se

 

 


Tillbaka till toppen