Regionala investeringsstödet höjt med fem procent

2022-02-04 17:35

Det nya regelverket för regionala investeringsstöd gör det mer förmånligt att söka företagsstöd. Exempelvis kan småföretagen i inlandskommunerna, med 0-49 anställda, få 40 procent i stöd istället för som tidigare 35 procent.

Främjande av regional utveckling och näringslivsutveckling är en prioriterad fråga för regeringen som fattade beslut om Sveriges nya regionalstödskarta i december 2021. I stödkartan ingår Västernorrlands samtliga kommuner. Precis som tidigare är det inte möjligt för verksamheter som bedrivs inom Sundsvalls tätort att söka regionalt investeringsstöd.

- Glädjande ser vi att stödkartan förändrats något, exempelvis kan företag i Nacksta och Bergsåker numera söka regionalt investeringsstöd, säger Peter Ekdahl, enhetschef för stöd och finansiering vid Region Västernorrland.

Stöd för större investeringar 

Regionalt investeringsstöd är ett stöd för större investeringar i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier. En viktig förutsättning är att investeringen måste vara minst 20 000 kronor och som max 25 miljoner kronor. Om den totala investeringen är större än 25 miljoner kronor hanteras ansökan av Tillväxtverket.

- När ett företag gör en stor investering innebär fem procents höjning av stödnivån stor skillnad, säger Peter Ekdahl.

Information om Regionalt investeringsstöd


Tillbaka till toppen