Kom med synpunkter på den Regionala bredbandsstrategin för Västernorrland 2021-2030

2020-10-05 14:06

Nu finns en remissversion av den Regionala bredbandsstrategin som syftar till att möjliggöra målbilden för 2030 och är en strategisk vägledning för fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur i Västernorrland.

Förslaget till regional bredbandsstrategi har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, idella organisationer samt näringslivsaktörer. 

Agendan är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland (RUS) och utgår från Sveriges nationella bredbandsmål.

Läs remissversionen och skicka in dina synpunkter

Läs remissversionen av den Regional bredbandsstrategin för Västernorrlands län 2021-2030 (öppnas som pdf i nytt fönster).

Här hittar du ett följebrev, ett så kallat missiv, till strategin, med specifika frågor som vi vill att ni funderar över samt instruktioner för hur du skickar in dina synpunkter.

Frågor kring framtagandet av den Regionala bredbandsstrategin och remisshanteringen kan ställas via e-post till Mathias Sundin.


Tillbaka till toppen