Vy över Fläsians camping i Sundsvall.
First camp Fläsian i Sundsvall. I destination Sundsvall ökade antalet svenska campingnätter med 9 160 under 2020. Det motsvarar en ökning på 9,2 procent jämfört med året innan. Foto: First Camp Fläsian

Så blev 2020 för besöksnäringen i länet

2021-04-13 16:38

Färsk statistik från SCB visar att många svenska campingresenärer valde att semestra i Västernorrland förra året. Nästan 300 000 campingnätter hade regionen ifjol, en ökning med 4,7 procent från föregående år.

- När vi stänger böckerna efter ett mycket tufft och utmanande 2020 för våra entreprenörer i länet, ett år där de flesta pilarna pekar rakt nedåt, kan vi i Västernorrland dock glädjas åt ett nytt rekord inom svenska campingnätter. En ökning med fem procent är positivt och hemestertrenden är en starkt bidragande orsak, säger Linda Edlund, besöksnäringsstrateg vid Region Västernorrland.

Rekordmånga svenska campinggäster

Både Destination Sundsvall och Destination Höga Kusten ökade antalet svenska campingnätter, med 9 160 respektive 4 145 gästnätter. Det motsvarar en ökning på 9,2 procent och 2,3 procent för vardera destinationen.

Totalt sett minskade dock campingnätterna i länet med 11,8 procent, motsvarande 41 626 gästnätter. Detta förklaras av att de utländska besökarna i stort uteblev 2020, målgruppen backade hela 77,7 procent.

Inställda affärsresor har slagit hårt mot hotellen

Hotell, stugbyar och vandrarhem hade det dock än tuffare, inom detta segment blev tappet nästan det dubbla mot campingen – en minskning om 23,5 procent för hela Västernorrland. Här minskade även de svenska besökarna med nästan lika mycket, 20,5 procent motsvarande 166 155 gästnätter. Det utländska tappet var dock inte lika stort som hos campingen, till hotell, stugbyar och vandrarhem minskade de utländska besökarna med 49,5 procent (45 374 gästnätter).

Norrmännen uteblev, men tyskarna kom i viss utsträckning

Både inom camping, hotell, stugbyar och vandrarhem sågs liknande mönster bland de utländska besökarna. Norrmännen uteblev i princip helt, tappet blev 98,6 procent. Tyskarna besökte oss i betydligt högre utsträckning, här visar siffrorna ett tapp på 66 procent.

Västernorrland klarade sig bättre än andra regioner

Gästnätter Västernorrland.jpg

Som syns i diagrammet ovan har Västernorrland för varje månad haft en relativt bättre utveckling av antalet gästnätter än riket. Under sommarmånaderna framträder tydligt att Västernorrland som besöksmål var en relativ vinnare - och under oktober var antalet gästnätter faktiskt 3 procent högre än 2019.

- Här kan det långsiktiga arbetet med att skapa året runt destinationer ha spelat in. Exempelvis strategiska satsningar som eldveckan i Höga kusten och liknande höstaktiviteter, säger Linda Edlund.

Västernorrland står sig i pandemin

Totalt sett landade antalet kommersiella gästnätter i Västernorrland 2020 på 1 001 324, en minskning om 20,2 procent. Jämfört med riket som landade på ett tapp på 37 procent.

- Tack vare våra fantastiska och kreativa entreprenörer har Västernorrland fortsatt att locka turister under 2020. Från Region Västernorrland och andra offentliga organisationers sida gör man sitt yttersta för att stötta företagarna i denna utmanande tid, säger Linda Edlund.

Denna nyhet redovisar enbart resultatet för de kommersiella gästnätterna. Nätter i privatförmedlade stugor och lägenheter, icke-kommersiella gästnätter (ex. hos släkt och vänner eller boende i eget fritidshus) är ej inkluderade. Inte heller ingår dagbesök.

Totalt antal gästnätter 2020 (Hotell, Stugor, Vandrarhem och Camping) i jämförelse mot fastställda 2019-siffror

Information om besöksnäring på rvn.se

Källa: Tillväxtverket, SCB


Tillbaka till toppen