Så påverkas länets företag av krisen

2020-04-02 12:27

Tre av fyra företag påverkas negativt men det största glappet i kassaflödet finns hos småföretag. För att hantera effekterna av covid-19-situationen har sex av tio har redan vidtagit åtgärder såsom stoppade investeringar och varsel.

Handelskammaren, regioner, kommuner och andra aktörer har undersökt hur företag påverkas av covid-19. Ett av resultaten visar att tre av fyra företag har påverkats negativt, antingen direkt eller indirekt. Skillnaden är ganska liten mellan företag av olika storlekar.

Drygt hälften av företagen har märkt av ett minskat kassaflöde, och ytterligare cirka 30 procent förväntar sig att göra det.

Det faktum att sex av tio företag redan har vidtagit någon åtgärd för att hantera effekterna av covid-19 anses som en mycket hög andel, med tanke på hur snabbt denna situation utvecklats. Den åtgärd som är vanligast är:

  • Stoppade investeringar - 40 %
  • Ospecificerade åtgärder - 26 %
  • Permitteringar eller varsel - 17 %

Överlag är skillnaderna i hur företagen har svarat ganska små mellan de sex nordligaste regionerna, där undersökningen genomförts. Alla övergripande branscher har påverkats och tror sig komma att påverkas av covid-19. Det är dock tydligt att besöksnäringen inklusive restaurang och café är den bransch som har påverkats mest i nuläget och även i störst utsträckning tror sig påverkas av covid-19 på längre sikt.

Här hittar du rapporten och annan statistik från arbetsmarknaden >> 


Tillbaka till toppen