Samverkan i Stöde för närmare vård

2021-03-16 07:58

Minskade resor och närmare vård för patienterna i hemsjukvården är några målsättningar i samarbetet mellan Hälsocentralen Stöde och hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Samverkansmöjligheter för att kunna ge en närmare vård till patienterna som bor hemma var temat när Hälsocentralen Digga höll en workshop tillsammans med Hälsocentralen Stöde, sjuksköterskor i hemsjukvården och medicinskt ansvarig i Sundsvalls kommun.

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs

- Genom att möjliggöra utvecklande arbete mellan personal i region och kommun som tillsammans vårdar våra äldre har vi möjlighet att testa nya sätt att arbeta på för patientens bästa. Digitalt när det går, fysiskt när det behövs, är ett tankesätt vi har med oss framöver. säger Susanne Lindehall, verksamhetsutvecklare inom projekt Digga hälsocentral.

Under workshopen diskuterades bland annat möjligheten i att kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården ska kunna utföra undersökningar på patienten hemma med läkaren närvarande genom till exempel deltagande på video.

- Genom att vi kan göra undersökningen hemma hos patienten med digitala mätverktyg kan läkaren därefter göra sin bedömning på hälsocentralen. Därefter ger läkaren återkoppling till patienten via ett videosamtal. Patienten behöver alltså inte åka in till Hälsocentralen, vilket kommer underlätta för vissa av våra patienter säger Susanne Söder, Sjuksköterska, Sundsvalls Kommun.

Digitala mätningar via telefonen

Digitala mätningar som kommunens sjuksköterskor gör hemma hos patienten är puls, syresättning, blodtryck, feber. De använder en app via telefonen och utrustning som är kopplad till telefonen via blåtand.

Sjuksköterska eller läkare gör en bedömning på hälsocentralen vilken åtgärd som behövs för patienten. Vårdpersonalen kan läsa och lyssna på de mätvärden som gjorts hemma hos patienten. Exempelvis kan de inspelade hjärtljuden lyssnas på i efterhand. Vid behov kan även ett digitalt videobesök göras.

Ger förutsättningar för mer jämlik vård

Björn Johnson som är läkare på hälsocentralen i Stöde och deltog i workshopen, tror att den digitala tekniken ger större möjlighet att alla som utreds kan bemötas lika, undersökningarna görs i samma ordning och lika fort oavsett vem du är och var du bor.

- Det ska bli intressant att testa den digitala tekniken som ger oss ett standardiserat flöde vid bedömning av patienten säger Björn Johnson.

Skapar trygghet för både personal och patienter

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, är den som ansvarar för att hemsjukvården är av god och säker kvalitet och följer den lagstiftning som finns. Anders Engelholm, MAS i Härnösands kommun var tidigare medicinskt ansvarig i Sundsvalls kommun och med i projektet i Stöde.

- Om vi kan förbättra kontinuiteten i läkarkontakterna med stöd av digitala läkarbesök hos sköra äldre har vi mycket att vinna. Det kan samtidig skapa trygghet för medarbetarna i den kommunala primärvården, som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal”, säger Anders Engelholm.

- Nu tar vi ytterligare ett steg mot en närmare vård för patienten. Kan vi göra mätningar i hemmet så sparar vi restid för både patienten och personalen. säger Susanne Lindehall, verksamhetsutvecklare inom projekt Digga hälsocentral.

Fakta om projekt Digga Hälsocentralen

Digga hälsocentral är ett projekt med syftet att förbättra och effektivisera vården genom att testa nya arbetssätt med digital teknik.

Projektet Digga Hälsocentral är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet är delfinansierat av EU och löper över tre år, 2018–2021.

Läs mer om projekt Digga Hälsocentral


Tillbaka till toppen