Satsning på hälsofrämjande innovationer

2019-11-20 08:43

Region Västernorrland satsar nu vidare för att tillsammans med invånare och näringsliv testa nya hälsofrämjande idéer. Statliga myndigheten Vinnova ser potentialen och bidrar med statligt stöd.

- Vår testbädd ska vara en snabb och enkel väg för att testa idéer för att avgöra dess potential och möjliggöra vidareutveckling, säger Linda Johansson Bäck, enhetschef för Utveckling och innovation.

Statligt stöd på 2,5 miljoner kronor

Ett statligt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova på maximalt 2,5 miljoner kronor ska under en tvåårsperiod bidra till att möjliggöra testning och spridning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande idéer och innovationer.

- Vi i Region Västernorrland investerar motsvarande belopp i projektet som en del i genomförandet av vår digitaliseringsstrategi och satsning på innovationer och förebyggande hälsoarbete. Tillsammans med andra aktörer i länet kan vi nu fortsätta utveckla idéer och digitala lösningar som kan förbättra invånarnas hälsa, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Förberedelser och nätverk

Under det inledande förberedelseprojektet har kärnverksamheterna inom Region Västernorrland involverats och nätverk bildats med intresserade företag och organisationer. Bron Innovation och Bizmaker ingår som partners i projektet.


Tillbaka till toppen