Sveriges statsminister Stefan Löfvén deltog på nationella innovationsrådets digitala möte med Västernorrland i fokus

Skog och digitalisering lockade statsministern till Västernorrland

2020-10-01 14:25

Under onsdagen genomfördes nationella innovationsrådets digitala möte med Västernorrland i fokus. Statsminister Stefan Löfvén (S) var en av deltagarna som under dagen diskuterade digitalisering och skogen som resurs.

Nationella innovationsrådets regionala möte

Nationella innovationsrådet genomför fyra möten per år i Stockholm och utöver dessa hålls också två regionala möten, en viktig del för att utveckla den nationella innovationspolitiken. Det handlar om att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

Workshop med statsminister Stefan Löfvén (S)

Över 70 personer deltog i onsdagens möte som inleddes med en workshop kring dagens två teman: Digitalisering för välfärd och Skogen - en mångfacetterad resurs. I samband med mötet genomförde Innovationsrådet tillsammans med Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, en digital workshop för att belysa samma tema och ge konkreta inspel till det Nationella innovationsrådets regionala möte.

Statsminister Stefan Löfvén inledde workshopen. Övriga deltagare var representanter från näringsliv, myndigheter, kommun och andra främjande aktörer.

- Vi är glada och tacksamma för alla goda idéer och inspel som kan bidra till att konkretisera vår regionala utvecklingsstrategi. Vi vill fortsätta dialogen framåt, säger Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen.

Under eftermiddagen genomfördes därefter innovationsrådets möte. Från innovationsrådet medverkade bland annat statsråden Ibrahim Baylan (S), näringsminister och Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister. Därutöver deltog en rad regionala aktörer.


Tillbaka till toppen