Sara Zetterberg, VD och en av grundarna till Haldor.
Sara Zetterberg, VD och en av grundarna till Haldor. Foto: Kristofer Lönnå

Snabb tillväxt tack vare företagsstöd

2022-03-15 11:55

I fem års tid har Sundsvallsbon Sara Zetterberg satsat helhjärtat på Haldor. Som gammal innovationsrådgivare och med bakgrund inom universitetet är det självklart för henne att söka företagsstöd för att utveckla verksamheten.

- Vi har hela tiden jobbat med att söka företagsstöd från Region Västernorrland för att utveckla nya tjänster för att komplettera Haldor Education, säger Sara Zetterberg, VD och en av grundarna till Haldor.

Pedagogiska och tillgängliga tjänster

Haldor AB registrerades som företag 2015 men det var 2017 som affärerna tog fart och det var också då som Sara klev in som VD. Företaget erbjuder användarvänliga och tidsbesparande digitala tjänster för skolor. Tillsammans blir Haldor och Microsoft Teams en digital lärplattform som ger lärare alla funktioner de behöver och mycket fokus ligger på bra och tillgänglig kommunikation med vårdnadshavarna. Haldor säljer inte ett stort system utan säljer sina tjänster modulbaserat så skolor och kommuner kan skräddarsy Teams utifrån de funktioner som de behöver.

- Vi utvecklar tjänster som ger skolor en modern, skalbar lärplattform helt i Microsoft Teams. Det senaste vi tagit fram, också det med företagsstöd från regionen, är en tjänst för skolledningen som heter Haldor Analys & uppföljning, säger Sara Zetterberg.

Betydelsefullt företagsstöd

Den bransch som Haldor verkar på sägs vara en av de snabbast växande branscherna i världen, Edtech. Området utbildning och lärande bedöms vara i början av sin digitaliseringsresa och just Sundsvallsbaserade företaget sitter på en unik position eftersom de var först i världen med att utveckla dessa tjänster i Microsoft Teams.

- Företagsstödet som vi fått innebär att vi snabbare har kunnat utveckla nya tjänster som vi kan sälja. Vi har också kunnat ta in konsulter och haft råd att utveckla i den takt vi gjort, säger Sara Zetterberg.

Idag sysselsätter Haldor sexton personer. De flesta sitter vid huvudkontoret i Sundsvall men två anställda utgår från Stockholm, en från Västerås och en från Östersund.

- Jag har bara gott att säga om att driva företag från Sundsvallsregionen. Det är lätt att samarbeta här! För oss är den största utmaningen att få tag i IT-kompetens. Det är en bristvara i Sundsvall och Sverige. Sen ser jag också att det hade varit en otrolig fördel om dubbelspåret till Stockholm hade byggts, säger Sara Zetterberg.

Bra samarbete i Sundsvallsregionen

Haldors strategi är bland annat att fortsätta vara en av Microsofts bästa partner inom EdTech och Teams. För 2022 är målsättningen att Haldor ska bli marknadsledande i Sverige och Norge bland de skolor och kommuner som valt Microsoft Teams som plattform. Idag har företaget kunder i sexton länder och Sara märker att varumärket har utvecklats och fler vet vilka de är nu. Dessutom har pandemin gett företaget en skjuts i rätt riktning.

- Det märks att skolorna har behövt digitalisera sig och hela världen har större behov av att jobba med digitalisering i skolan. Vi har exempelvis många förfrågningar från England där man legat längre bak i digitaliseringen än vad vi gör i Sverige, säger Sara Zetterberg.

Om EdTech

Sara sitter med i styrelsen för Swedish Edtech Industry, och hon vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen när det kommer till att utnyttja digitaliseringens möjligheter i Edtech. Edtech står för Educational Technology och är ett samlingsnamn för IT-lösningar framtagna som stöd för utbildning, i syfte att stötta lärandet och lärprocessen. Utvecklingen av Edtech går fort – branschen uppskattas vara en av de snabbast växande branscherna i världen och resan bedöms fortfarande vara i startskedet.

Vill du också söka företagsstöd? 

Information om företagsstöd i Region Västernorrland


Tillbaka till toppen