Snabbare provsvar med egen analys och diagnostisering av covid-19

2020-03-26 13:00

Från och med idag kommer laboratoriet på Sundsvalls sjukhus att själva göra provanalyser av coronaviruset, då kommer svarstiden att minska från 24 till 5 timmar.

- Det är viktigt att infektionsläkare snabbt får veta om en patient är smittad och ska isoleras eller inte, säger Anders Henriksson, länsverksamhetschef vid Laboratoriemedicin i Region Västernorrland.

Eftersom covid-19 är ett helt nytt sjukdomstillstånd har inte diagnostikmöjligheter funnits i Västernorrland tidigare.

- Det har också blivit brist på nödvändigt material som behövs för att göra en säker diagnostik av just detta virus, som reagens, avdödningsvätskor och skyddsutrustning, men från och med nu kommer analyser att kunna göras på Sundsvalls sjukhus, säger Anders Henriksson.

Diagnostik på alla sjukhusorterna

Även på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik förbereder Region Västernorrland för att kunna genomföra egen diagnostik av det nya coronaviruset.

- Diagnostik av covid-19 kan inte göras i öppna lokaler på laboratorier, eftersom det är så smittsamt. Vi behöver avgränsa våra analysinstrument i särskilda rum med extra säkerhetsrutiner och slussar. Därför bygger vi nu om lokalerna på våra tre sjukhus för att anpassa oss till de säkerhetskrav som finns, säger Anders Henriksson.

Ny analysmetod på gång

I mitten eller slutet av april kommer en nylanserad analysmetod med hjälp av en förfinad DNA-teknik att göra coronavirus-tester ännu snabbare. Med den nya tekniken kan diagnostiken förkorta svarstiden till endast en timme och även öka kapaciteten.

- Alla tre sjukhus i länet har redan analysinstrumenten som behövs, de används i nuläget vid diagnostik av exempelvis influensavirus. Nu inväntar vi ett speciellt ”kit” som är framtaget för att på ett säkert sätt kunna identifiera det nya coronaviruset, säger Anders Henriksson.

Båda dessa undersökningsmetoderna bygger på att speciellt utbildad sjukvårdspersonal undersöker virusets DNA som ser olika ut för olika virus.


Tillbaka till toppen