Vaccinatör
Alla som fyllt 80 år kommer att erbjudas fjärde dosen vaccin mot covid-19. För vuxna som ännu inte vaccinerat sig kommer ett nytt alternativ till mRNA-vaccin.

Dos 4 blir bokningsbar för 80-plussare

2022-02-24 16:17

Flertalet kommuner i Västernorrland är nu i slutfasen av vaccineringen med den fjärde dosen mot covid-19 på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Om några veckor blir det troligtvis möjligt att själv boka dos 4 för alla som fyllt 80 år.

- Vi ligger bra i fas vad gäller dos 4. Det är en påfyllnadsdos som ska ges fyra månader efter dos 3. Hittills är det de som har SÄBO som faller inom den fyramånadersgränsen, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccination, smittspårning och provtagning. 

Större skala efter vecka 11

De som hittills har fått den fjärde vaccindosen har kontaktats av regionen. Runt vecka 11, som börjar i mitten av mars, når en större grupp fyramånadersgränsen.

- Dos 4 kommer att erbjudas dem som fyllt 80 år och vi tittar på hur vi kan göra det möjligt för dem att boka tid själva, säger Malin Plantin Sjöblom.

Alla som fyllt 18 år erbjuds i nuläget tre doser vaccin mot covid-19 och de som är mellan 12 och 17 år har möjlighet att ta två doser.

En ny sorts vaccin

För dem som är ovaccinerade sedan tidigare kommer det snart att finnas ett alternativ till dagens vacciner. Det är proteinbaserat, till skillnad från de mRNA-vacciner som används i Sverige just nu. Det heter Nuvaxovid och är det femte vaccinet mot covid-19 som godkänns i EU.

- Vaccinet förväntas komma till Sverige någon gång under mars, och då kommer vi nog ganska snabbt att få tillgång till det även i Västernorrland. Närmare anvisningar för hur det ska användas hos oss kommer senare, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Nio av tio har vaccinerats

Den färskaste veckostatistiken från Folkhälsomyndigheten, som sträcker sig till och med förra veckan, visar att 66 procent av Västernorrlands befolkning över 18 år nu är vaccinerade med tre doser vaccin. 90 procent av alla länsbor över tolv år har tagit minst en vaccindos. 


Tillbaka till toppen