Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Mats Hilli, Falsat Sweden AB

Sökte stöd för att utvecklas

2019-02-25 09:55

Falsat sökte företagsstöd för att köpa ny utrustning till företaget. Nu räknar ägaren Mats Hilli med att de nya maskinerna ska bidra till att utveckla verksamheten!

Falsat Sweden AB är ett av många företag som har sökt delfinansiering av Region Västernorrland sedan vi tog över det statliga ansvaret att fördela företagsstöd. Falsat arbetar bland annat med plåtbearbetning, falsning av tak och tillverkning av golvvärmeplåtar. När Mats Hilli tog kontakt med handläggaren av företagsstöd hade han ambitionen att utveckla verksamheten genom att köpa in ny maskinell utrustning.

- Vi behövde en nockmaskin och en kantmaskin för att skapa ett bredare sortiment. Nu kommer vi att kunna tillverka fler produkter som efterfrågas av nya och befintliga kunder, förklarar Mats Hilli.

”Jättebra möjlighet”

Som en del i arbetet med att stärka det regionala näringslivet fördelar regionen pengar från regeringen till företag i Västernorrland. På så sätt kan företag som Falsat få hjälp att göra nödvändiga investeringar.- Att söka företagsstöd är en jättebra möjlighet. Nu tänker vi bredda vår verksamhet och anställa minst en person till hos oss, berättar Mats Hilli.

När Mats och hans kollegor på Falsat bestämde sig för att söka företagsstöd fick de bra vägledning från sin stödhandläggare.
- Det var verkligen enkelt! Vi fyllde i ansökan och sen har vi haft jättebra kontakt med stödhandläggaren som har hjälpt oss genom processen. Det har inte varit något strul alls, säger Mats Hilli.

Utveckling av näringslivet

Förutom kostnaden för de nya maskinerna behöver Falsat anpassa sina lokaler för att rymma den utvecklade verksamheten. Totalt räknar de med en kostnad på cirka tre miljoner kronor. Regionen har beviljat stöd för ungefär en tredjedel av den totala satsningen.

- Vi gjorde bedömningen att Falsats investering kommer att bidra till tillväxt av näringslivet i Västernorrland. Det är alltid en förutsättning för att vi ska bevilja finansiellt stöd, säger Charlotte Ehinger som arbetar som handläggare på Region Västernorrland.

Hon fortsätter:
- Nu ser vi fram emot att följa utvecklingen hos Falsat och våra övriga stödmottagare!

Fördelar statliga medel till företag i länet

Syftet med företagsstödet är att skapa regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstödet består av statliga medel som Region Västernorrland fördelar.

Vill du söka företagsstöd? Läs mer på www.rvn.se/foretagsstod