Tre ungdomar står framför Stenstan Visitor Center, en av ungdomarna har på sig en drakdräkt.
Thea Granbo, Charlie Hederberg (Drakis) och Vera Jolhed har jobbat som sommarvärdar under tre veckor.

Sommarjobbande ungdomar har cirkulerat mellan kust, inland och stad

2021-08-13 15:58

Region Västernorrland möjliggjorde i samarbete med Destination Sundsvall, Höga Kusten Destinationsutveckling samt Technichus en satsning på ferieungdomar sommaren 2021. Jobbveckorna går nu mot sitt slut för ungdomarna som lyckades få de populära sommarjobben.

Vid Stenstan Visitor Center har Charlie Hederberg, Thea Granbo och Vera Jolhed jobbat som turistvärdar under tre veckor. Ungdomarna fick gå en introduktionsutbildning kring vad de ska fokusera på när de träffar besökare ute på destinationsmålen. Men mycket har de också lärt sig genom själva arbetet.

- Vi har lärt oss mycket på kort tid. Vår uppgift har ju varit att prata med turister och även med lokalbor, detta för att vi ska kunna ge de bästa tipsen lokalt. De som är från platsen vet oftast bäst vilka sevärdheter som finns i närheten, säger Thea.

- Min känsla är att vi genom vår kunskap tillsammans bidragit till turistnäringen i Medelpad. Vi har guidat besökarna rätt och försökt ge dem ett bra intryck av platsen, säger Charlie.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen bestått av att informera turister om besöksmål samt att arrangera tävlingar. Det personliga mötet med människor gör att man utvecklas som person, tycker ungdomarna.

- Jag har bland annat utvecklat mig i att läsa av situationer och fått öva på ett bra bemötande i interaktion med andra människor, säger Vera.

- Ja, vi har nog alla blivit skickligare på att bemöta och hjälpa besökare, det har varit kul med alla givande konversationer. Några företagare har också varit väldigt tacksamma och det peppar en, flikar Charlie in.

Sommarjobbarna har jobbat i grupper och haft stöd av handledare. Sari Räihä är en av handledarna som har jobbat med ungdomarna.

- Vi har varit mycket uppskattade av de verksamheter vi besökt. Jag har upplevt att speciellt företagare inom besöksnäringen i inlandet uppskattat våra besök och uttryckligen känt sig sedda. Det har varit viktigt för mig som handledare att företagare i inlandet inte känner sig bortglömda så vi har cirkulerat mellan kust, inland och city. Bland annat har vi varit i Stöde och Liden. Sen har ungdomarna också fått ta ett eget ansvar för schemaläggning och planering, det har fungerat väldigt bra alltihop, säger Sari.

Ökat besökstryck ledde fram till idén

Det ökade besökstrycket från turister förra året födde idén om samarbete mellan Region Västernorrland och destinationerna. Årets insats på att stimulera ungdomar att jobba inom besöksnäringen och till entreprenörskap har bidragit till sysselsättning för nästan 120 ferieungdomar plus handledartjänster. Satsningen ska nu utvärderas inför framtida satsningar. Huruvida det blir en fortsättning för Charlie, Thea och Vera inom turismnäringen får framtiden utvisa.

- Turistbranschen är spännande, det finns så många olika jobb man kan ha inom området, till exempel marknadsföring. Så man vet aldrig, säger Vera.

- Precis, det finns många olika jobb inom turism. Nu är jag en erfarenhet rikare och det är positivt, säger Thea.

- Jag tar med mig det här som en erfarenhet framöver. Vi har fått träffa många olika typer av människor, allt från backpackers till de som föredrar att semestra på hotell. Bland det roligaste har varit att klä på sig drakdräkten varje fredag och träffa barn på Stora torget i Sundsvall. Även om det var i varmaste laget efter någon timme, skrattar Charlie.


Tillbaka till toppen