man i orange tröja och svartbågade glasögon, Lars Halén, ekonomidirektör

Statliga medel ska stärka vården

2019-06-20 12:49

SKL och regeringen har nu kommit överens om ett antal satsningar för att stärka svensk hälso- och sjukvård med satsningar på nära och mer tillgänglig vård. Upp mot 175 miljoner kronor kan komma Region Västernorrland till del.

Hela året har regioner och kommuner väntat på besked om de statliga satsningarna på vården. Den 19 juni kom beskedet kring flera överenskommelser som ser ut att ge Region Västernorrland ett tillskott på 175 miljoner kronor.
Region Västernorrland har ett kärvt ekonomiskt läge där den senaste prognosen pekar på ett resultat på 217 miljoner kronor under budget. De statliga pengarna kan bidra till att förbättra det ekonomiska läget.

Välkommen satsning

- Samtliga nya medel till regionen är självklart mycket välkomna både ur ett invånar- och ekonomiperspektiv. I allmänhet är det dock bättre om det sker genom generella och varaktiga tillskott. Generella medel gör det enklare med planeringen och prioriteringen utifrån regionens egna prioriteringar, säger ekonomidirektör Lars Halén.

De statliga satsningarna ska bland annat stärka cancervården, förbättra förutsättningar för vårdens medarbetare samt stötta satsningar på en nära vård.

Besked i höst

En beredning av respektive överenskommelse kommer att ske regionalt innan beslut tas i höst i regionstyrelsen.

Det är därmed ännu inte klart exakt hur Region Västernorrland kan använda pengarna. Ekonomidirektören hoppas att pengarna ska kunna användas för att finansiera redan gjorda satsningar inom verksamheten med förbättringar av möjligheterna till kompetensförsörjningen och också till viss del finansiera en del nya utvecklingsinsatser i linje med omställningen till en mer nära och tillgänglig vård i Västernorrland.


Tillbaka till toppen