Stöd till hälsofrämjande innovationer

2018-11-11 20:34

Region Västernorrland har beviljats statligt stöd om 500 000 kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen syftar till att förbereda etablering av en testbädd som på sikt ska hjälpa länets invånare att göra hälsosamma val.

– Det känns spännande att vi nu med stöd av Vinnova får möjlighet att utreda hur våra miljöer, i samverkan med invånare, universitet och näringsliv, kan användas för att utveckla innovationer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, säger Erik Lövgren, regionråd i Region Västernorrland.

Nya produkter och tjänster får testas i skarpa miljöer

I projektet kommer befintliga miljöer i form av till exempel hälsocentraler, Österåsens hälsohem, kliniska träningscentra samt tandvårdskliniker att utvärderas för att undersöka möjligheterna till att etablera en eller flera fysiska testbäddsmiljöer.

 Det kan också bli aktuellt att etablera nya virtuella miljöer för tester. Såväl näringslivets intressen som samhällets behov av innovationer avgör hur testmiljöerna kommer att sättas upp, säger Linda Johansson Bäck, enhetschef för Utveckling och innovation i Region Västernorrland.

Samverkan som möjliggör

Satsningen är en viktig del i regionens digitaliseringsarbete med mål om en hållbar och tillgänglig hälso- och sjukvård. Utöver stort internt engagemang så har Region Västernorrland knutit till sig externa aktörer som deltagare i styr- och referensgrupper samt anordnat nätverksträffar för intresserade företag.

– Det har funnits ett stort intresse och varit bra uppslutning, så nu känns det så klart jättebra att vi kan utveckla vår samverkan ytterligare, säger Linda Johansson Bäck.

Vinnova – Verket för innovationssystem

Verket för innovationssystem (Vinnova) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova, som bildades 2001, har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.


Tillbaka till toppen