Stöd till konstnärer i Västernorrland!

2020-04-24 15:08

Konst Västernorrland lanserar två särskilda utlysningar riktade till länets konstnärer:

 • Fem ”Köksbordsresidens”
 • Storköp av konst från yrkesverksamma konstnärer i regionen till ett värde av 250.000 kronor

De här alternativa stöden sker med anledning av begränsningarna i rörlighet som smittspridningen av covid-19 orsakar. Här följer en presentation av utlysningarna:

Köksbordsresidens

Att mötas över gränser och arbeta globalt är viktigt och bidrar till en utvidgad arbetsmarknad för länets konstnärer. I tider när våra levnadsrum har begränsats vill Region Västernorrland istället ge stöd till alternativa resor med förhoppning om konstnärlig utveckling. Region Västernorrland utlyser därför fem "köksbordsresidens" à 12 500 kronor vardera för konstnärer att arbeta hemma. Tiden för dessa residens är fyra veckor.

Under vistelsen ber vi sökande konstnär att vid tre tillfällen presentera delar av sin process för allmänheten med hjälp av Konst Västernorrlands kanaler i sociala medier:

 • Första gången presenteras en idé.
 • Andra gången valda delar av arbetsprocessen.
 • Tredje gången en lägesrapport/slutkommentar. Alltså, en sorts resedagbok.

Presentationen går att göra i fotografi eller rörlig bild kombinerat med text enligt den digitala plattformens förutsättningar.

I ansökan anger du vad du arbetar med just nu, alltså vilket projekt du önskar fördjupa dig i under residensperioden. Hur din arbetssituation ser ut och hur du har påverkats av spridningen av covid-19 samt en kort beskrivning av ditt konstnärskap. Max. 2000 tecken totalt. Bifoga fem arbetsprover. Ansökan skickas som en samlad pdf till: konst.vasternorrland@rvn.se

Behörig att söka stödet är yrkesverksam konstnär som bor och arbetar i Västernorrland. Sista ansökningsdag är 10 maj 2020. Märk din ansökan med ”Köksbordsresidens” i ämnesraden.

 

Storköp av regional konst

För att kunna stötta Region Västernorrlands bild- och formkonstnärer under epidemin har vi beslutat att avsätta 250 000 kronor av vår årliga konstbudget till konstinköp.

Vi följer Norrbottens goda exempel och gör inköp av konst från konstnärer i vår region. Vi bjuder in konstnärer i länet att presentera sina verk som kan väljas ut för inköp av Region Västernorrland.

Ett antal verk sammanställs och presenteras för regionens kommuner som har möjlighet att göra egna inköp av konst. Även Statens konstråd får ta del av materialet.

För att delta:

 • Ska du vara yrkesverksam konstnär och bosatt i Västernorrland.
 • Du kan söka med 1–5 konstverk.
 • Alla tekniker är välkomna men verken ska inte vara äldre än 3 år.
 • Eftersom vi vill fördela inköpen på ett större antal konstnärer kan priset vara max 30 000 kr per konstverk.

I presentationen vill vi ha:

 • Bild på 1–5 verk med titel, storlek, teknik, och pris exklusive moms.
 • CV med kort information om ditt konstnärskap, kontaktuppgifter och adress.
 • Allt sammanställt i en PDF.


Materialet ska vara oss tillhanda senast 10 maj och skickas till: konst.vasternorrland@rvn.se, märk din ansökan med ”Inköp konst” i ämnesraden.

Region Västernorrland i samarbete med: Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvall kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun och Statens konstråd.

 

Mer information och kontakt

För frågor om ”Köksbordsresidens” kontakta Sebastian Andersson:
telefon: 076-130 61 02; e-post sebastian.andersson@rvn.se

För frågor om ”Särskild utlysning konstinköp”, kontakta Carina Kågström:
telefon 0611-840 30; e-post: carina.kagstrom@rvn.se


Tillbaka till toppen