Hans Boman
Hans Boman är smittskyddsläkare i Region västernorrland

Fler vaccinerade kan dämpa nästa våg

2021-11-11 16:57

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i många europeiska länder. Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland, ser det som ett orosmoment – och uppmanar länsborna att förebygga en ny våg genom att höja vaccinationstäckningen ytterligare.

- Nu ligger smittspridningen och belastningen på sjukhusen på en stabil, relativt låg nivå. Vi förväntar oss en måttlig ökning och har kapacitet för att utöka provtagning, smittspårning och sjukvård om det skulle behövas - men vi hoppas i första hand att alla invånare vaccinerar sig, säger han.

Det är tydligt att smittspridningen är störst och antalet som blir sjuka flest i ovaccinerade grupper. Till viss del har det även skett utbrott bland äldre som ännu inte fått sin tredje vaccinspruta.

Fem månader - och inget fusk

- Nu är vi klara med vaccineringen av alla som har hemsjukvård eller bor på särskilda boenden för äldre. De som har hemtjänst eller är över 80 år har kunnat boka tredje dosen sedan ett par veckor tillbaka, säger Hans Boman.

I fredags förra veckan öppnade bokningen för alla invånare som fyllt 65 år. De kan ta sin tredje spruta mot covid-19 när det gått fem månader sedan de fick den förra.

- Det är viktigt att inte fuska med tidsintervallet av flera skäl. Dels för att få så bra effekt av vaccinet som möjligt, dels för att läkemedelsförsäkringen ska gälla. Om du bokar en för tidig tid kan du bli stoppad i dörren och då finns risk att den dosen blir outnyttjad och vaccinet måste kasseras.

Vaccin mot säsongsinfluensa

Förutom att personer över 65 år kan boka den tredje vaccindosen, kan de också få vaccin mot säsongsinfluensa. Båda vaccinationerna bokas enklast på 1177.se.

Vaccinationsenheterna erbjuder även invånarna de två första doserna mot covid-19.

- De som ännu inte gjort det bör ta ansvar för sig själva och andra genom att ta vaccinet. Förutom att ovaccinerade löper betydligt större risk att bli allvarligt sjuka, så vet vi att desprider smittan i större utsträckning, säger Hans Boman.

Skolvaccinering inleds

Enligt Folkhälsomyndighetens senastes statistik, som sträcker sig till slutet av förra veckan, har nästan 84 procent av den del av Västernorrlands befolkning som är över tolv år fått minst en dos vaccin. Nära 82 procent har fått två vaccindoser.

Vaccineringen av barn mellan tolv och femton år beräknas starta på länets skolor under vecka 47.


Tillbaka till toppen