Snöig vy över Sundsvalls sjukhus entré i

Sundsvalls sjukhus i stabsläge

2021-12-16 10:10

Med anledning av hög belastning och överbeläggningar övergick Sundsvalls sjukhus till stabsläge från och med igår onsdag 15 december.

- Vi har haft ett tufft läge under en längre tid med flera överbeläggningar och brist på personal. Den här veckan har situationen förvärrats och därför behöver vi nu höja vår beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om våra verksamheter, göra prioriteringar och samverka över gränserna, säger Ylva Drevstad, områdesdirektör närsjukvårdsområde söder.

Stabsläge är den första nivån ovanför normalt beredskapsläge och innebär ett stand-by-läge. Nästa nivå av förhöjd beredskap är förstärkningsläge och den högsta nivån är katastrofläge.

- Att vi går upp i stabsläge innebär bland annat att vi nu kan skjuta upp planerad vård som inte är akut för att säkerställa att bemanning och vårdplatser kan användas på bästa sätt, säger Anders Lundin, områdesdirektör, länssjukvård somatik.

Det anstränga läget i Sundsvall beror på flera olika faktorer. Dels på ett ökat vårdbehov på grund av både säsongsinfluensa och covid-19, dels svårigheten att bemanna vårdplatser då även många medarbetare inom vården är hemma och är sjuka eller med symptom för covid-19.

- Vi tar självklart det här läget på största allvar och jobbar nu intensivt med olika insatser och utökad samverkan mellan alla sjukhus för att lösa den akuta situationen i Sundsvall. Det handlar om åtgärder som ska genomföras både på kort och lång sikt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson.


Tillbaka till toppen