Hela teamet på strokeenheten står utanför avdelningen

Sundsvalls strokevård i Sverigetoppen

2021-10-18 15:15

Strokeenheten i Sundsvall har Sveriges bästa strokevård. Det enligt kvalitetsregistret Riksstroke som nu presenterar sin sammanställning för 2020. Sundsvall delar priset med sjukhuset i Kalix.

Fredrik Björck, sektionsöverläkare på strokeenheten i Sundsvall, firade utmärkelsen tillsammans med sina medarbetare i fredags.

- Det är en bekräftelse på att vi gör rätt i vårt arbete, säger han.

Indikatorer jämför vården

Riksstroke är ett kvalitetsregister som används för att strokevården ska hålla hög och jämn kvalitet i hela landet. Genom ett 20-tal indikatorer, som gäller vård, omhändertagande, boende och patientens upplevelser både under akutskedet och den uppföljande vården, jämförs strokevården på Sveriges olika sjukhus.

Förstapriset delades ut vid ett webbinarium, där teammedlemmar och registeransvariga från Sundsvall var med för att ta emot det.

- Vi har faktiskt väntat på det här i flera år, eftersom vi vet att vi har bra vård och har sett att vi legat i topp i Riksstroke, säger Fredrik Björck.

Patientfokus

Fredrik Björck tror att nyckeln till framgången är patientfokus.

- Vi har ett systematiskt arbetssätt, alltid med fokus på patienterna och deras behov. Har man ett strikt patientfokus så prickar man rätt i strokevården.

Hans förhoppning är att priset ska leda till att fler sjuksköterskor söker sig till Sundsvall och strokeenheten.

- Vi är bra, men man kan alltid bli bättre. Det blir vi om vi får fler sjuksköterskor och därför är det positivt att vi blir uppmärksammade för att vi gör ett så bra jobb.

Läs mer om priset på Riksstrokes hemsida: Kalix och Sundsvalls sjukhus får priset årets strokeenhet 2020 | (riksstroke.org)


Tillbaka till toppen