TEN-T Days i Ljubljana

2018-05-03 12:28

Kommissionens transportkonferens, TEN-T Days, gick av stapeln 25-27 april, i Ljubljana, Slovenien. Erik Lövgren, Regionråd i Västernorrland, och Lotta Rönström, Mid Sweden European Office, var på plats för att diskutera utvecklingen av infrastruktur i norra Sverige.

Den 25-27 april anordnades årets upplaga av TEN-T Days - denna gång i Ljubljana i transportkommissionär Violeta Bulcs hemland Slovenien. Konferensen samlade över 2000 aktörer, däribland många beslutsfattare från EU:s olika institutioner. Från Mid Sweden-regionerna medverkade Erik Lövgren, Regionråd i Västernorrland, som representerade både Region Västernorrland och Nya Ostkustbanan på plats.

Lövgren och NOKB

Erik Lövgren, Regionråd i Västernorrland, representerade bland annat Nya Ostkustbanan vid TEN-T Days.

TEN-T Days innebär en möjlighet att lära sig mer om europeisk transportpolitik med att stort antal seminarier kring allt mellan klimatsmarta transporter till digitalisering och möjligheter till finansiering av transportinfrastruktur. Dagarna är även ett ypperligt tillfälle till samtal med representanter från EU:s institutioner samt andra viktiga aktörer för att diskutera angelägna frågor.

Lövgren och Delli

Eva Björk, Central Sweden European Office; Karima Delli, ordförande i Europaparlamentets transportutskott; Joakim Berg, Projektledare Botniska korridoren; Erik Lövgren, Regionråd i Västernorrland och Lotta Rönström, Mid Sweden European Office.

Under mars månad kom det glada beskedet från den svenska regeringen att de ger sitt stöd för den förlängning av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) längs med Botniska korridoren, något som Mid Sweden har arbetat för länge tillsammans med olika samarbetspartners. Nu väntar vi på kommissionens förslag till ny CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa/Connecting Europe Facility) som ska antas den 7 juni för att förvissa oss om att förlängningen är med i förslaget.

TEN-T dagarna innebar en möjlighet för oss att diskutera förlängningen med bland andra Herald Ruijters, direktör på kommissionens DG MOVE, Karima Delli, ordförande i Europaparlamentets transportutskott, Anne Berner, infrastrukturminister i Finland och samordnaren för ScanMed-korridoren, Pat Cox.

Lövgren och Cox

Erik Lövgren i samtal med Pat Cox, samordnare för ScanMed-korridoren, om bland annat Botniska korridorens nya rapport om fördelar med förlängningen.

Vid konferensen presenterades även förslaget till förlängning av Erik Bergkvist, Regionråd i Västerbotten, vid ett ScanMed-seminarium. Region Västerbotten är en av våra samarbetspartners inom nätverket Botniska korridoren.

En stark budget är avgörande för ett färdigställande av det transeuropeiska transportnätverket - TEN-T. På den tredje och sista dagen gästade budgetkommissionär Günther Oettinger konferensen och berättade om det nya förslaget till långtidsbudget för perioden 2021-2027.

Bulc och Oettinger

Transportkommissionär Violeta Bulc och budgetkommissionär Günther Oettinger vid TEN-T Days i Ljubljana.

När det gäller budget för CEF Transport lugnade kommissionären åhörarna med orden "You will not be disappointed!". Det finns hopp för framtiden i ett sammankopplat Europa.

/Lotta Rönström

Vill du läsa mer?

Om TEN-T på kommissionens hemsida (eng)

Botniska korridorens rapport om EU-mervärdet med förlängningen (eng)


Tillbaka till toppen