Mariana Vikström, folkhälsostrateg på enheten för folkhälsa, Region Västernorrland.

Tillsammans kraftsamlar vi mot tobak

2021-10-01 09:38

Under augusti kommer föräldrar till alla sjätteklassare i Västernorrland att få ett brev hem i postlådan med information kring Tobaksfri duo. Det är en av flera satsningar för att få unga att avstå från tobak.

Alla blir vinnare

Tobaksfri duo startade 1993 och finns över hela landet. Det är en metod för att förebygga tobaksbruk bland barn och unga genom att utbilda dem om tobakens påverkan på hälsa och miljö.

- Under pandemin ser vi att andelen elever som tecknar Tobaksfri duo-kontrakt har minskat. Därför satsar vi nu extra stort på att höja deltagandet igen eftersom alla vinner på att inte börja röka eller snusa - samhället, hälsan, miljön och plånboken, säger Mariana Vikström, folkhälsostrateg på enheten för folkhälsa, Region Västernorrland.

Målet är att få med alla grundskolor i länet

I Västernorrland har ett 40-tal grundskolor redan anslutit sig. Målet är att alla grundskolor i länet vill ansluta sig till metoden. Under höstterminen 2021 kommer tandsköterskor från Folktandvården att besöka årskurs 6-klasserna i de skolor som redan är anslutna och de som nu ansluter sig. Vid besöket, som kan ske digitalt eller fysiskt, informeras eleverna om konsekvenserna av tobaksproduktion och tobaksanvändning.

- Vår förhoppning är att fler skolor ansluter sig och att de skolor som redan är anslutna bokar in klassrumsbesöken, så att så många sjätteklassare som möjligt får ta del av den här viktiga informationen. Eleverna brukar visa stort engagemang och ställa många kloka frågor, säger Mariana Vikström.

Vad går ett Tobaksfri duo-kontrakt ut på?

I samband med klassbesöket erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en person över 18 år i dennes närhet som är tobaksfri – eller som vill bli det. Tillsammans skriver de på ett kontrakt där man lovar varandra att inte röka eller snusa.

- Tobak är ett av världens största hot mot hälsa, miljö och även mänskliga rättigheter. Över hela världen dör omkring åtta miljoner konsumenter årligen av dessa produkter och över en miljon barn i världen tvingas arbeta på tobaksodlingar i stället för att gå i skolan, berättar Mariana Vikström.

Kontakta

Skolor eller föräldrar som vill veta mer kan gärna maila Mariana Vikström på tobaksfriduo@rvn.se

Det finns även en kort film på 1177.se

Mer information finner du på tobaksfri.se och på Instagram: @tobaksfri_duo

 

 

 

 


Tillbaka till toppen