Tio miljoner anledningar att fira Botniabanans tioårsdag

2020-08-28 09:11

Botniabanan sträcker sig mellan Nyland i Kramfors kommun och Umeå. Banan invigdes 28 augusti 2010 men det dröjde ytterligare två år tills dess att hela sträckan mellan Sundsvall och Umeå togs i full drift.

Idag, fredag 28 augusti, var det tio år sedan Botniabanan invigdes. Järnvägen har förbättrat förutsättningarna för oss som bor och verkar i Västernorrland och i Norra Sverige. Botniabanan gör det möjligt för oss att arbeta, studera och delta i aktiviteter på platser som ligger långt bort och samtidigt kunna bo kvar.

- För tio år sedan kunde det vara svårt att bo i Umeå och arbeta i Örnsköldsvik eller tvärtom. Idag fungerar tågförbindelsen mellan Umeå och Örnsköldsvik som pendeltågen och tunnelbanan i Stockholmsområdet med hundratals resenärer varje dag, säger Elvy Söderström, ordförande för Norrtåg AB.

Region Västernorrland finansierar Norrtågstrafiken tillsammans med de andra regionerna i Norra Sverige – Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten. Regionerna har i omgångar investerat mer i Norrtågtrafiken sedan starten 2012. Norrtåg skaffade nyligen tre nya fordon som kommer användas till ännu fler turer på sträckan mellan Sundsvall och Umeå med start nu i augusti.

- Vi har valt att satsa ytterligare ungefär tio miljoner kronor för att möjliggöra för ytterligare motsvarande två dubbelturer på sträckan, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund.

Tioåringen Botniabanan kan fortfarande anses vara ung, ny och modern. Det gäller dock inte för hela järnvägssystemet längs kusten. Stora delar av banan mellan Gävle – Härnösand är ett 90 år gammalt enkelspår och norr om Umeå finns ingen kustjärnväg.

Regeringen har avsatt mer än 8 miljarder kronor till byggandet av två etapper på Nya Ostkustbanan och har dessutom beslutat bygga järnväg mellan Umeå och Luleå. Just nu byggs dubbelspår från Sundsvall och drygt en mil söderut till Dingersjö.

- Det är bra för hela landet att regeringen prioriterar att bygga ut järnvägen i norra Sverige, men Nya Ostkustbanan måste byggas ut i en mycket snabbare takt. Det är ingen utopi att vi skulle kunna inviga en fullt utbyggd järnväg mellan Gävle – Härnösand (Västeraspby) om ytterligare tio år, avslutar Glenn som också är ordförande i Nya Ostkustbanan AB.


Tillbaka till toppen