Tolv konstaterade fall av omikron i Västernorrland

2022-01-07 16:00

Enligt de senaste siffrorna har vi nu tolv bekräftade fall av virusvarianten omikron i Västernorrland. Eftersom det är en fördröjning på cirka två veckor på resultaten av sekvenseringen av prover kan det dock röra sig om många fler.

- Nu har vi förmodligen liksom andra regioner en stor andel omikron i Västernorrland. Det är sannolikt att vår ökade smittspridning hänger samman med en ökande utbredning av omikron, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Omikron dominerar på nationell nivå

På nationell nivå har omikron redan tagit över som den dominerande virusvarianten och Folkhälsomyndigheten har räknat med att varianten i mitten av januari kommer att vara dominerande i hela landet.

Mellan vecka 51 och 52 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 från 434 till 859 fall per vecka och hittills denna vecka har 978 nya fall konstaterats.

Viktigt med påfyllnadsdos

Omikronvarianten av covid-19 smittar lättare än tidigare varianter och en tredje dos är viktig för att förstärka vaccinskyddet.

- Vaccinet bedöms skydda bra mot allvarlig sjukdom och död även när det gäller omikronvarianten. Det är därför viktigt att du tar din tredje dos så snart du har möjlighet och det har gått tillräckligt lång tid sedan andra dosen, säger Maria Tempé.


Tillbaka till toppen