Tydlig hemestertrend 2019 - succé för besöksnäringen i länet

2020-04-20 11:18

Länet hade den näst största ökningen i landet vad gäller hotell, stugbyar, vandrarhem och camping under 2019. Det är Västernorrlands största procentuella ökning av antal gästnätter från ett år till ett annat – en ökning på 8 procent. Motsvarande siffra för riket blev 4 procent.

Camping ökade i länet med 24 procent och därmed med 70 000 gästnätter. Hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 3 procent, vilket bidrog med ytterligare 23 000 gästnätter.

- Det är sammantaget fantastiska siffror för 2019 som visar effekten av ett gemensamt strategiskt och långsiktigt arbete. Det är dock svårt att glädjas i rådande läge när vi vet att – här och nu kämpar många aktörer i branschen för sin överlevnad – det är otroligt viktigt att vi tillsammans, gör allt vi kan för att stötta näringen i denna svåra tid, säger Linda Edlund, tillväxtsamordnare för besöksnäringen på Region Västernorrland.

Framförallt var det en tydlig hemestertrend som bidrog till det goda nationella resultatet:

  • Antalet gästnätter ökade med 10 % från föregående år.
  • Camping ökade med 29 % till 63 000 gästnätter.
  • Hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 5 % till 38 000 gästnätter.

Antalet utländska gästnätter sjönk något totalt sett, vilket i kombination med den stora hemestertrenden gjorde att exportandelen (andelen utländska gästnätter i förhållande till totalt antal gästnätter) sjönk från 14,9 procent (en toppnotering 2018) till 12,9 procent - fortfarande ett utfall över genomsnittet sen 2010. Inom camping ökade de utländska gästnätterna med 8 procent. Dock gjorde ett desto större tapp inom hotell, stugbyar och vandrarhem med 15 procent att resultatet blev minus 10 000 gästnätter inom denna grupp.

Inkvarteringsstatistiken för 2019 kommer från Tillväxtverket och SCB är en del av Sveriges officiella statistik som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.


Tillbaka till toppen