Utredning om takskada klar

2018-03-27 14:51

Utredningen av den skada som inträffat i takkonstruktionen vid produktionsköket på Sundsvalls sjukhus är nu klar.

Orsaken bedöms vara att snö samlats vid anslutningen av taket mot ambulansbyggnaden.

Ansamlingen har sannolikt orsakats av omfattande snöfall i kombination med de vindförhållanden som rådde innan skadan. På den plats där snön samlas har takkonstruktionen utsatts för en så hög belastning att den takstol som bär takkonstruktionen har deformerats och att taket sjunkit in.

Taket kommer i samråd med regionens försäkringsbolag att återställas vid en tidpunkt som kommer att fastställas i dialog med berörd verksamhet. Fram till dess kommer köket att kunna upprätthålla normal produktion.

-Samtidigt som vi ser allvarligt på skadan, är vi glada över att ingen kommit till skada vid tillbudet och att verksamheten i produktionsköket kan fortgå fram till dess att vi kan åtgärda taket, säger Hans Axelsson, Region Västernorrlands fastighetschef.

-Den här vintern har varit en stor utmaning för många fastighetsägare, och omfattande resurser har lagts på att snöröja såväl tak som vägar. Att skadan trots det har kunnat inträffa, innebär att vi framgent kommer att ytterligare skärpa våra rutiner för den fortlöpande inventeringen av snövikter på våra tak.


Tillbaka till toppen