Anna-Lena Lundberg
Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Norr.

Startskottet för tredje vaccinsprutan

2021-10-06 14:03

Nu börjar vaccineringen av dos 3 för de som bor på särskilda boenden, har hemsjukvård eller hemtjänst. Dessutom öppnas möjlighet till vaccinering för dos 1 och 2 i Ånge- och Timrå kommun.

- Det är svårt att ge en regionövergripande bild, eftersom vi utför det här i samarbete med kommunerna. Men sammantaget bör vara i gång överallt inom en vecka och fortsätta upp till en månad innan vi är klara med de här grupperna, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör i Norr.

Konsekvenser för annan sjukvård

Upplägget kommer att se olika ut i olika delar av länet. Vad gäller särskilda boenden kommer vaccinatörerna i första hand att åka dit. Personer med hemtjänst blir i vissa områden erbjudna vaccinering på enhet vid hälsocentral, medan de på andra platser kan bli vaccinerade i hemmet.

- Problemet är inte att vi saknar vaccin, utan att vi har inte tillräckligt med personal som kan ordinera och vaccinera. De medarbetare som frigjordes för att vaccinera när vi hade de stora vaccinationsenheterna har nu gått tillbaka till sina ordinarie arbeten. Det är dock bra att det finns kvar flera pensionerade distriktssköterskor, säger Anna-Lena Lundberg.

För att hantera den nya uppgiften förs diskussioner med primärvården om att frigöra personal på nytt.

- Tyvärr måste vi räkna med att det blir konsekvenser för verksamheter inom primärvården. Viss sjukvård som inte är akut kommer att behöva vänta.

Vaccinering på fler orter

Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation är dels att regionerna ska prioritera att ge dos 3 till de äldsta och sköraste. När de som bor på särskilt boende, har hemsjukvård och hemtjänst har erbjudits dos 3, är det dags för alla invånare som är över 80 år.

Samtidigt ska regionerna arbeta för att alla medborgare över 16 år ska bli vaccinerade med två doser. En tydlig målsättning är att uppnå en vaccinationstäckning på 90 procent i alla grupper och för det krävs att ytterligare drygt 11 000 invånare i Västernorrland vaccinerar sig.

- Vi planerar inom kort att öppna vaccinationsmöjligheter i Timrå och Ånge. Invånaren kommer att kunna vaccinera sig i anslutning till en utsedd hälsocentral. Vi kommer att informera i våra kanaler, bland annat på 1177.se, när det är klart, säger Anna-Lena Lundberg.


Tillbaka till toppen