Vaccinatör och Anna-Lena Lundberg
Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör, berättar att många sjuksköterskor från primärvården nu behövs i vaccinationsarbetet.

Fler sjuksköterskor blir vaccinatörer – minskad vård på hälsocentralerna

2021-10-29 16:51

Sök inte vård på din hälsocentral om det inte är akut. Det är budskapet från primärvården – eftersom så många sjuksköterskor som möjligt nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

- Vi har en logistiskt stor utmaning att hantera, eftersom vi ger vaccin till så många olika grupper samtidigt, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör för Närsjukvårdsområde norr i Region Västernorrland.

Pågå lång tid framåt

Region Västernorrland erbjuder just nu de två första doserna vaccin mot covid-19 till alla som över 16 år och inte har vaccinerat sig ännu, samt dos 3 mot covid-19 till de äldsta och sköraste invånarna.

Vaccin mot säsongsinfluensan planeras kunna ges samtidigt som dos 3 mot covid-19, förutsatt att det gått sex månader mellan dos 2 och 3. Från och med vecka 47 påbörjas vaccination av dos 1 mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år.

Vaccinationsarbetet kommer att pågå i oförminskad omfattning under lång tid framåt, då alla invånare över 16 år så småningom kommer att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19.

- Det här kommer att påverka primärvården. Vi behöver fler sjuksköterskor i vaccinationsarbetet och det kan innebära att vi endast kan ge akut och nödvändig vård vid hälso- och vårdcentralerna, säger Anna-Lena Lundberg.

Inga vaccinfrågor till hälsocentraler

Alla som ger vaccinet mot covid-19 måste vara legitimerade sjuksköterskor och ha en särskild utbildning för ändamålet.

- Det räcker inte med de pensionerade sjuksköterskor och läkare som arbetar med det här nu. Vi kommer troligen att även behöva sjuksköterskor från primärvården, säger Anna-Lena Lundberg.

Hon vädjar till länsborna att inte ringa till hälsocentralerna för att ställa frågor om vaccinationen mot covid -19.

- Hälsocentralerna är nedringda med en mängd olika frågor om vaccinationerna. De har inte möjlighet att ta sådana samtal.

Bokning och information på 1177.se

Det enklaste sättet att boka tid för vaccination är via 1177.se eller appen Mittvaccin.

På 1177.se finns en mängd information om vaccination. För den som inte har tillgång till internet går det bra att ringa 0611-80 400 för att få hjälp att boka vaccinationstid.

Just nu kan alla invånare som har fyllt 16 år boka tid för vaccination av dos 1 och 2 mot covid-19.

Invånare som har fyllt 80 år, samt de över 65 år som har hemtjänst eller hemsjukvård, kan boka dos 3 av vaccinet mot covid-19 när det har gått sex månader sedan de fick dos 2.


Tillbaka till toppen