Alla på särskilt boende har snart erbjudits bli vaccinerade med dos 3

2021-10-21 17:27

Innan den här veckan är slut har sannolikt alla västernorrlänningar på särskilda boenden blivit erbjudna dos 3 av vaccinet mot covid-19. Då påbörjas vaccineringen för dem som har hemsjukvård och därefter ska alla med hemtjänst få sprutan.

Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland, tycker vaccinationerna med dos 3 löper på bra.

- Även de som har hemtjänst kan förbereda sig på att ta tredje sprutan nu. Det är nära förestående och väldigt positivt, eftersom det ger ett starkare skydd mot klusterutbrott bland äldre som fick sin andra dos redan i våras, säger han.

En lösning för avbokade unga

Folkhälsomyndigheten har nu också ett besked till dem som är 30 år eller yngre och fick Modernas vaccin Spikevax i sin första vaccindos mot covid-19. På grund av misstanke om viss ökad risk för biverkningar av Modernas vaccin blev deras tider för dos 2 avbokade.

Den här gruppen kommer att få Pfizers vaccin Comirnaty istället för Spikevax i sin andra dos.

Förändrad statistik

Totalt sett ligger vaccinationstäckningen i Västernorrland på en relativt oförändrad nivå.

Men Folkhälsomyndighetens veckostatistik för Sverige har förändrats, genom att den från och med den här veckan utgår från hur stor andel av alla invånare från tolv år och uppåt som fått vaccin. Det innebär att vaccinationsgraden som rapporterades vecka 41 är lägre än motsvarande siffra vecka 40, eftersom den omfattade invånare från 16 år och uppåt.

I Västernorrland har barn mellan tolv och femton år ännu inte börjat vaccineras. Gruppen omfattar drygt 11 400 personer, som får sin första vaccindos mot covid-19 med start under vecka 47. Det ska utföras i samarbete med skolorna i alla kommuner, även friskolor.

För många är ovaccinerade

Totalt 83,3 procent av alla invånare över tolv år hade förra veckan fått vaccin i Västernorrland. 80,3 procent av invånarna hade fått två doser. Den nationella siffran för svenskar över tolv år som fått två doser vaccin var 75,2 procent.

I dagsläget är totalt 39 300 västernorrlänningar som är tolv år och äldre helt ovaccinerade. Bland dem som hittills erbjudits vaccin har viljan att ta det visat sig variera stort mellan olika grupper. Det skiftar till exempel utifrån ålder, var man bor eller vilken vaccinationsvana som finns i den närmaste omgivningen.

- Vi ser det som nödvändigt att ännu fler invånare vaccinerar sig för att så få personer som möjligt i länet ska bli allvarligt sjuka i covid-19 och att belastningen på hälso- och sjukvården inte ska öka ännu mer. Därför inleder vi nu riktade insatser tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen mot grupper där vaccinationsgraden är lägre, säger Hans Boman.

Brev på posten

En första åtgärd är att regionen i dagarna skickar brev till alla invånare mellan 16 och 49 år, eftersom befolkningsgruppen som omfattar invånare i skol- och arbetsför ålder har lägre vaccinationsgrad än äldre invånare.

Brevet innehåller ett tack till alla som redan har vaccinerat sig och en vädjan till dem att påminna sina nära och kära att göra detsamma. Och till alla som tvekar, är budskapet att göra slag i saken.


Tillbaka till toppen