Validering i Västernorrland - ViV

2020-03-24 07:00

Nu ska Region Västernorrland och kommunerna i länet samverka för att kunna ge fler personer möjlighet att validera sina kunskaper och synliggöra kompetensen. Målsättningen är att fler ska få möjlighet att studera vidare samt stärka kompetensförsörjningen.

Nätverket Validering i Västernorrland - ”ViV”, ska genom samverkan och gemensam förståelse rusta upp den befintliga kompetensen i länet och möjliggöra så att den kan bekräftas genom kvalitetskontroll. Då kommer vi att öka andelen värdefull arbetskraft och göra så att företag kan rekrytera fler kompetenta individer.

En gemensam struktur för validering i Västernorrland ligger i linje med den nya regionala utvecklingsstrategin - Ett Västernorrland.

- Validering innebär att man synliggör och erkänner den kunskap som finns och som personen fått genom praktisk erfarenhet. En person inom vårdyrket som valideras till undersköterska har då möjlighet att läsa vidare och specialisera sig ytterligare, säger Henrik Winzell, projektledare inom validering och kompetensförsörjning på Region Västernorrland.

Region Västernorrland finansierar, tillsammans med Tillväxtverket, uppbyggnaden av nätverket ViV. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att vara behjälplig med strategisk rådgivning.


Tillbaka till toppen