Västernorrland intensifierar arbetet med att elektrifiera transportsektorn

2021-06-01 11:06

Elektrifiering av godstransporter krävs för att minska klimat- och hälsopåverkan från tung vägtrafik. Elektrifieringen kräver dock nya arbetssätt och överenskommelser inom transportsystemen och med dess intressenter. Regeringen har därför tillsammans med regioner, länsstyrelser, kommuner och näringsliv kraftsamlat för att påskynda utvecklingen.

Under måndagen presenterade regeringen genom Elektrifieringskommissionen 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer för att påskynda elektrifieringen. Region Västernorrland beslutade att ställa sig bakom Västernorrlands elektrifieringslöfte den 25 maj, med målsättning om att en eller flera regionala elektrifieringspiloter ska komma igång i länet.

- Löftet att elektrifiera godstransporter är ett viktigt steg för att lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom konkreta åtaganden mellan myndigheter och näringsliv ökar vi nu takten mot en storskalig elektrifiering inom transportsektorn i Västernorrland, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande.

Sjutton aktörer har anslutit sig och står bakom elektrifieringslöftet. Fler organisationer i länet är välkomna att ansluta sig till elektrifieringslöftet i arbetet som väntar.

- Elektrifieringslöftet visar hur Västernorrland gemensamt vill arbeta för en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna. Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland samordnar nu gemensamt det fortsatta arbetet tillsammans med de transportörer, transportköpare, logistikföretag, företagsorganisationer, elnätsbolag och kommuner som står bakom Västernorrlands löfte, säger Nina Loberg, infrastrukturstrateg, Region Västernorrland.

Västernorrlands löfte är ett av 17 i Sverige

Elektrifieringslöftena är framtagna i samverkan mellan energibolag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedelsbolag, teknikföretag, länsstyrelser, regioner och kommuner. Av löftena är 16 regionala och ett är nationellt. Elektrifieringslöftena innebär verkliga åtaganden, exempelvis att transportföretag ställer om till eldrift, att transportköpare upphandlar eldrivna transporter, att logistikparker och drivmedelsstationer bygger laddinfrastruktur, att fordonsindustrin levererar eldrivna lastbilar och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

elektrifieringslöfte Västernorrland

Kontakt: Nina Loberg, Infrastrukturstrateg

E-post: nina.loberg@rvn.se

Telefon: 070-255 32 52


Tillbaka till toppen