Sara Nylund (S), vice ordförande regionstyrelsen, Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet, Maria Humla generaldirektör, Statens tjänstepensionsverk, Oliver Dogo vd, Handelskammaren Mittsverige, Berit Högman, landshövding, och Malin Svanholm (S), kommunalråd, Kramfors kommun, deltog under panelsamtalet om modigt regionalt ledarskap.

Växtkraft och samverkan i fokus när årets regionala utvecklingsarbete summerades

2021-12-13 16:33

Den 10 december webbsände Region Västernorrland RUS-dagen 2021. Dagen sammanfattade utvalda delar av det utvecklingsarbete som skett under året inom ramen för Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Temat var Växtkraft och Samverkan i fokus.

Den regionala utvecklingsstrategin, också kallad RUS:en, fungerar som verktyg för utveckling och samverkan utifrån länets utpekade målområden. Ett antal utvalda aktörer fick i fredags möjlighet att summera året och berätta om satsningar som gjorts med kopplingar till strategin. 

Efter inledning av Åsa Bellander, regiondirektör och Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, lyftes en rad konkreta arbeten och goda exempel ur RUS:ens tre målområden;

  • Den sydkoreanska hotellkedjan Sono Groups planerade etablering i Junsele, där High Coast Invest har varit avgörande i samarbetet.
  • Leader Höga Kusten och deras roll i den uppåtgående trenden med att bo i och besöka Västernorrland.
  • Örnsköldsvik Airport där samverkan skapar världsledande teknik i Västernorrland.
  • Region Västernorrlands samverkansarbete med aktörer på regional, nationell och europeisk nivå inom infrastrukturområdet.

Vad är ett modigt regionalt ledarskap?

I ett framåtsyftande panelsamtal lett av Sara Nylund, vice ordförande regionstyrelsen, ställdes också frågan om det regionala ledarskapet i Västernorrland är modigt eller inte. Landshövding Berit Högman lyfte jämställdhet som en faktor för modigt ledarskap och menade att vi blir modiga när vi känner oss trygga och vågar pröva nytt. Tillsammanskraft, samverkan med akademien och kommunspecifika framgångsfaktorer lyftes också av panelen.

Innehållet under RUS-dagen visade att det är många satsningar på gång och mycket pekar i Västernorrlands riktning just nu. Vi har stora möjligheter ta vara på det tillsammans och skapa ett växande och hållbart län.

Rus-dagen 2021 Växtkraft och samverkan i fokus

 


Tillbaka till toppen