Malin Plantin Sjöblom
Malin Plantin Sjöblom konstaterar att många länsbor uteblivit från tredje vaccindosen.

Verksamhetschefen: Vi väntar på dig!

2022-03-17 17:47

Just nu borde runt 40 000 västernorrlänningar ta sin tredje vaccinationsspruta mot covid-19, beräknat på hur många som tog sin andra för mer än tre månader sedan.

- Vi har stor kapacitet för att vaccinera. Det finns vaccinationslokaler i alla länets kommuner och i de flesta kommundelar. På många platser krävs inte tidsbokning, utan vi har drop in-vaccinering, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccination, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19 i Region Västernorrland.

Tre av tio har uteblivit

Cirka 70 procent av Västernorrlands befolkning som är 18 år eller äldre har tagit tre doser vaccin mot covid-19, medan nästan 90 procent har vaccinerat sig med dos ett och två.

Rekommendationen för att behålla ett fullgott skydd mot viruset är att den som fyllt 18 år ska ta den tredje dosen minst tre månader efter den andra dosen. Den som är mellan 12 och 17 år rekommenderas endast dos ett och två.

- Rent tidsmässigt har de flesta 18-plussare passerat tidsintervallet, ändå ser vi alltså att nästan tre av tio personer bland dem som är aktuella för dos tre inte har tagit den. Vi har räknat med att fler ska göra det, eftersom vi ser det som ett samhällsansvar att vaccinera sig, säger Malin Plantin Sjöblom.

Pandemin är inte över

Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, betonar att varje invånare bör ta alla doser som den blivit rekommenderad, beroende på vilken grupp personen tillhör.

Varför är det viktigt att ta en tredje dos vaccin, när vi samtidigt vet att restriktionerna har hävts och covid-19 inte längre anses vara en samhällsfarlig sjukdom?  

- Pandemin är inte över. Många behöver fortfarande sjukhusvård och dödsfall förekommer. Risken för allvarlig sjukdom är mycket högre för ovaccinerade än för vaccinerade. För att skydda sig själv och andra, minska risken för smittspridning och bidra till att pandemin klingar av behöver man vaccinera sig.

Dos fyra för 80-plussare

Personer som är 80 år eller äldre, har hemtjänst eller särskilt boende för äldre (SÄBO), samt de som ingår vi vissa riskgrupper med särskilt nedsatt immunförsvar, rekommenderas även fjärde vaccindos. Det är en påfyllnadsdos som ges fyra månader efter dos tre för att personen ska  behålla ett starkt skydd.

- De som ska ha dos fyra bokar den i bokningssystemet, precis som vid de tidigare doserna. Det går även bra att komma på våra drop in-tider, då det bara är att dyka upp utan tidsbokning, säger Malin Plantin Sjöblom.

Alla behöver boka själva

Malin Plantin Sjöblom understryker att var och en av de som är aktuella för dos fyra själva behöver boka tid eller ta sig till en drop in-öppen lokal. Ingen kommer bli kontaktad av Region Västernorrland eller kommunen.

Tider och platser för vaccination går att hitta via internettjänsten 1177.se, där det även går att göra sin bokning. Det går även att få hjälp genom att ringa telefonnumret 0611-804 00.


Tillbaka till toppen