Regionen skickar brev för att skapa samtal om vaccination mot covid-19

2021-10-14 16:34

Nu skickar Region Västernorrland brev till alla länsbor under 50 år. Budskapet: Tack till alla er som vaccinerat er mot covid-19, påminn era anhöriga, vänner och arbetskamrater om att också göra det. Och till dig som inte tagit vaccinet – det är hög tid att göra slag i saken.

I helgen har regionen en annons i länets morgontidningar med liknande budskap och i nästa vecka kommer breven att börja dimpa ner i brevlådorna. Alla mellan 16 och 49 år kommer att få ett hemskickat. Det beror på att det är i den åldersgruppen som vaccinationsgraden mot covid -19 är lägst, en trend som märks allra tydligast hos män under 35 år.

Stora skillnader

Det är också skillnader mellan kommuner och inom kommuner i Västernorrland. Det kan förklaras med flera olika faktorer, som exempelvis avstånd till vaccinationslokaler, utbildningsnivå eller tradition av vaccinationer.

- Vi vill nå alla som inte har vaccinerat sig, särskilt i de grupper där vaccinationsgraden är låg. Det är viktigt för att minska risken för klusterutbrott, särskilt nu när människor har börjat samlas igen på skolor och arbetsplatser, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland.

Lyfta ämnet

Därför förbereder regionen nu att öppna fler vaccinationsenheter – även om det fortfarande ligger på planeringsstadiet – och att utföra riktade insatser mot grupper som sackar efter i vaccinationsstatistiken.

En insats är annonserna och brevet. Syftet med att skicka brevet till alla invånare under 50 år, inte bara till dem som är ovaccinerade, är att skapa diskussion. Huvudbudskapet är ”Vi behöver prata vaccination - igen” och syftar till att väcka samtal om varför man vaccinerar sig och vilken information som bottnar i konspirationsteorier.

- Vår förhoppning är att familjemedlemmar kan prata med varandra om nödvändigheten att vaccinera sig. Eller att samtalsämnet kommer upp bland vänner och på arbetsplatser, säger Hans Boman.

Smittspridningen högst bland ovaccinerade

Just nu har nästan 88 procent av alla västernorrlänningar som är 16 år eller äldre fått minst en dos vaccin. Nära 85 procent har fått två doser. Det är sex procentenheter högre än riksgenomsnittet. 

Men fortfarande är det cirka 28 000 västernorrlänningar över 16 år som inte vaccinerat sig mot covid-19.

- Smittspridningen ligger på en relativ stabil nivå sedan ungefär två månader tillbaka, men det är i första hand bland ovaccinerade ungdomar som spridningen är stor. Bland dem som behöver sjukhusvård är det tydligt att de flesta är ovaccinerade, säger Hans Boman.

Snart dags för dos 3 i hemtjänsten

Förutom vaccineringen på de sju vaccinationsenheter i länet som just nu håller öppet för att ge dos 1 och dos 2, pågår vaccination med dos 3 på särskilda boenden.

- Vaccineringen på särskilda boenden flyter på bra. En del kommuner är klara redan nu och inom en vecka kommer alla vara färdiga. Då är det dags för de som har hemtjänst eller hemsjukvård att få sin tredje dos, säger Hans Boman.

Vecka 47, med start den 22 november, kommer skolelever som är mellan tolv och femton år att vaccineras med dos 1. Samverkan sker just nu med länets skolor, både kommunala skolor och friskolor, för att planera vaccinationerna.


Tillbaka till toppen