Allt mer talar för att det blir en tredje våg av smittspridning i Västernorrland.
Allt mer talar för att det blir en tredje våg av smittspridning i Västernorrland.

”Vi kommer sannolikt att drabbas av en tredje våg av smittspridning”

2021-03-04 13:32

Smittskyddsläkare Hans Boman bedömer att sannolikheten är hög för att Västernorrland drabbas av en tredje våg av smittspridning de närmaste veckorna.

- Det är vårt agerande och vår följsamhet till rekommendationerna som i hög grad påverkar effekten av en eventuell tredje våg. Det är alldeles för tidigt för att kunna slappna av, vi måste istället ta ett ännu större ansvar för att minska smittspridningen den närmaste tiden, säger Hans Boman.

Trots att länet den senaste tiden sett en nedgång av smittspridningen och att antalet inneliggande patienter med covid-19 har minskat, bedöms ändå risken vara stor att smittspridningen på nytt tar fart.

Smittspridningen drivs av brittisk mutation

Chefläkare Mikael Saric som också sitter i den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har ett utpekat ansvar för omvärldsanalys och deltar varje vecka i flera olika nationella nätverk med andra chefläkare.

- Utifrån den information vi har nu och den utveckling vi ser i flera andra regioner, inte minst i våra grannregioner, får vi räkna med en tredje våg även i Västernorrland. Smittspridningen verkar nu drivas av den mer smittsamma varianten från Storbritannien, vilket även är fallet här i länet. Det verkar också som att den kan ge mer symtom och det finns indikationer på att yngre åldersgrupper drabbas i större omfattning, säger Mikael Saric.

Tredje vågens storlek påverkas av vårt beteende

Folkhälsomyndigheten har tagit fram olika scenarier för smittspridningen fram till sommaren. I det värsta av dessa scenarier skulle Västernorrland om drygt en månad kunna ha uppemot 160 inneliggande patienter på våra sjukhus med covid-19. Detta är dubbelt så många jämfört med toppen i december.

- För att undvika att vi hamnar där är det oerhört viktigt att vi alla fortsätter att följa de gällande rekommendationerna. Detta gäller också de som redan är vaccinerade. Inte minst nu under sportlovet är det viktigt att vi säkrar att vi i alla situationer kan hålla avstånd, tvätta händerna ofta och isolera oss vid symtom, säger Hans Boman.

Planering och beredskap för en tredje våg

Det pågår nu en intensiv planering inom Region Västernorrland för att på bästa sätt kunna hantera en tredje våg av virussmitta. Jämfört med när pandemin bröt ut för ett år sedan finns det i dag en betydligt bättre beredskap, kunskap och struktur inom regionen för att hantera en ökad smittspridning:

  • Kapaciteten för provtagning och smittspårning är väl utbyggd.
  • Det finns konkreta upptrappningsplaner för sjukhusvården.
  • Vi har god tillgång på skyddsutrustning och mediciner.
  • Den medicinska kunskapen kring att effektivt behandla patienter med covid-19 har succesivt ökat.

En kritisk period fram tills vaccinationerna ger effekt

- Tillsammans kommer vi att klara av att hantera även den här situationen om vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen. På sikt kommer vaccinationerna att bidra till att färre blir allvarligt sjuka av covid-19, men tills dess är det viktigt att vi alla hjälps åt och är rädda om varandra, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen