vaccinatör man med spruta

Vill du bidra i vaccinationsarbetet?

2021-12-21 14:33

Region Västernorrland behöver förstärkning i vaccinationsarbetet och efterfrågar sjuksköterskor och läkare som har möjlighet att rycka in som vaccinatörer.

- Vi vädjar till dig som kanske är pensionär, men har möjlighet att komma in och jobba. Vi har ett ansträngt läge och behöver fler händer som hjälper till i vaccinationsarbetet, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör för Närsjukvårdsområde norr i Region Västernorrland.

Många moment

Just nu bedriver regionen ett omfattande vaccinationsarbete som kräver mycket logistik.

Vaccineringen med påfyllnadsdosen till 60-plussare och vissa riskgrupper sker parallelt de första två doserna till ovaccinerade, samt vaccination mot säsongsinfluensa. Dessutom är vaccinationsteam ute på länets skolor för att vaccinera barn som är mellan tolv och femton år gamla.

- Det är ett plus om du kan arbeta flexibelt, vårt mål är att erbjuda vaccinationstider utifrån efterfrågan. Varje insats är viktig, oavsett om du kan jobba några timmar i veckan eller heltid, säger Anna-Lena Lundberg

Kompetens som krävs

I vaccinationsteamen arbetar medarbetarna med beredning, ordination, administration samt registrering av covid-19-vaccin i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer.

De som arbetar med vaccinationerna behöver vara läkare, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor eller sjuksköterskor som får särskild utbildning för att kunna ordinera vaccinet.

- Alla som kan hjälpa till med vaccinationerna behövs. Läkare och sjuksköterskor får den extra utbildning som behövs av oss innan de börjar, säger Anna-Lena Lundberg.


Tillbaka till toppen