Leende kvinna i videosamtal.

Vill du vara med och utveckla samtidskonstområdet i Västernorrland?

2021-02-24 13:56

Region Västernorrland och Statens konstråd bjuder in till en serie samtal om samtidskonstens tillstånd och utvecklingsmöjligheter i länet. Dialogen består av tre samtal där deltagare arbetar tillsammans och sätter agendan för kommande utvecklingsarbete inom konstområdet.

Samtalsserien riktar sig till dig som är yrkesverksam konstnär, regional/kommunal tjänsteperson eller politiker samt företrädare för annan konstverksamhet i länet. Med konstverksamhet menar vi såväl kommunala som fria aktörer, organisationer och institutioner.

Deltagarna kommer diskutera vilken potential konst har som kraft i samhällsutvecklingen, var vi möte konsten, hur samtidskonstens förutsättningar ser ut i länet, vilka förutsättningar som behövs för att konstnärer ska kunna leva och verka där vi bor, och varför och på vilket sätt det är viktigt att värna om konstnärlig integritet och konstens egenvärde.

Samtalen sker digitalt vid tre tillfällen under våren:

  • Fredagen den 19 mars klockan 10.00-15.00
  • Fredagen den 16 april klockan 10.00-15.00
  • Torsdagen den 20 maj klockan 10.00-15.00

Statens Konstråd har tagit initiativ till detta samarbete inom ramen för sitt uppdrag om främjande av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Västernorrland gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen och utvecklingsmålet att arbeta för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild- och formområdet.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig eller dela inbjudan till de du tror kan ha nytta av dialogerna.

Region Västernorrlands logotyp
Statens konstråds logotyp.
Konstfrämjandets logotyp.

Tillbaka till toppen