Psykiatridagarna i Sundsvall

Årets psykiatridagar arrangeras i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn och ungdomspsykiatrin och Rättspsykiatrin i Region Västernorrland samt Sundsvalls Kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall, Samordningsförbundet Timrå/Härnösand samt Samordningsförbundet Ånge. Fokus för dessa dagar kommer ligga på Suicid, prevention samt forskning inom området.

För att nå ut till så många som möjligt tar du därför del av psykiatridagarna digitalt utan förbokning. Föreläsningarna spela in och kommer finnas tillgängliga 14 dagar efter.

Kostnadsfria föreläsningar, använd respektive länk för dag 1 eller dag 2.

Dag 1 Föreläsningar 9 november

Dag 2: Föreläsningar 10 november

Tisdag 9 november

08:15 - Välkommen, representanter från Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Samordningsförbundet Sundsvall, Samordningsförbundet Timrå/Härnösand, Samordningsförbundet Ånge samt Brukarrådet Västernorrland.

08.30 – Åsa Westrin överläkare och docent vid Lunds universitet och Psykiatri Skåne, hon leder arbetet vid enheten för klinisk suicidforskning vid Lunds universitet. Åsa föreläser om retrospektiv granskning av journaler för individer som tagit sitt liv, vad som framkommer vid granskningen och vad vi det kan lära oss.

09:45 – Ola Tornberg föreläsare, handledare och volontär vid MINDs självmordslinje och äldrelinje. Ola kommer att tala om Mind, medmänskliga samtal och bemötande av personer som har självmordstankar Ola lyfter även upp problematiken kring att många äldre män är överrepresenterade i gruppen över människor som tar sitt liv.

11:00 – Sandra Önnheim, psykiatriambulansen Region Skåne har egna psykiatriambulanser. Transport till sjukhus är väl till för alla? Sandra berättar om vägen till psykiatriambulanser inom Region Skåne. Den som kontaktar 112 på grund av akut psykisk ohälsa, kan nu få möta psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska redan i hemmet.

12:00 - Lunch

13:00 – Hans Idenfors, specialist i rättspsykiatri, som disputerat inom ämnet suicidologi, föreläser om suicid inom rättspsykiatri och kriminalvård.

14:15 – Joanna Halvardsson fick diagnosen Aspergers syndrom vid 16 års ålder och hade en jobbig skolgång med klippkort på psykiatrin och försökte ta sitt liv nio gånger. Senare fick hon också diagnosen Bipolär sjukdom typ 2. Efter 15 år med psykisk ohälsa har hon hittat tillbaka till livet och är i dag utbildad journalist, prisad föreläsare och egen företag. Joanna kommer ta med oss på sin resa i livets berg - och dalbana.

15:45- Kristina Mårtensson leg. Psykolog och vårdområdesdirektör, psykiatri och Habilitering. Hur utreder vården sig själva när en vårdnära suicid inträffat? föreläsa om arbetet med händelseanalyser och LEX-Maria - anmälan.

Onsdag 10 november

08:15 - Inledning

08:30 - UllaKarin Nyberg, är psykiater, med dr och suicidforskare. Många känner henne som den erfarna psykiatrikern med den lugna rösten som har så många kloka saker att säga om suicidprevention och hur man kan möta en person som har tankar kring att inte orka leva längre.

10:15 – Marie Niljung, egen erfarenhet då båda föräldrar dött av psykologiska olycksfall. Hade jag vetat mer då, hade det inte skett. Med ökad kunskap minskar vi de psykologiska olycksfallen, eller självmord som är den vanligaste termen för denna katastrof. Det är en serie olyckliga omständigheter som leder fram till en katastrof. Det är inte svårare än så att förstå. Samtidigt så är det oändligt svårt att förstå.

12:00 - Lunch

13:00- Camilla Ohlsson – Hjärnkoll, föreläser om sina egna erfarenheter av att leva vidare efter ett barns psykiska ohälsa och suicid.

14:15 Linn Enheim - Suicide Zero, regionansvarig i Västernorrland. Suicide Zero arbetar med suicidprevention och vill att fler ska göra mer för att radikalt minska antalet självmord i samhället. För att nå dit arbetar Suicide Zero med utbildning, påverkan, opinionsbildning och stöd till forskning. Nu sprids arbetet i Sverige och det öppnar upp för ökat samarbete med olika aktörer på regional och lokal nivå i länet

15:15 – Johannes Dock, Folkhälsoplanerare Region Västernorrland I Sverige sker ungefär 1500 självmord per år. I Västernorrland har det under de senaste fem åren varit i genomsnitt 19 per år, och det är för många. Nu görs en satsning i länet på att förbättra det förebyggande arbetet. Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem.

Fler arrangemang i Västernorrland under psykiatriveckan

Psykiatriveckan i Sollefteå

Psykeveckan Örnsköldsvik

Information

Startdatum

2021-11-09 08:15

Slutdatum

2021-11-10 16:15

Plats

Digitala föreläsningar

Tillbaka till toppen